Tallinna linnavolinike loend (1917)

Tallinna linnavolinike loend (1917) on 13.–18. veebruar 1917. aastal valitud Tallinna Linnavolikogu linnavolinike loetelu.

Valimistel said volikogu 80 kohast eestlased 50 kohta, venelased 10 ja sakslased 20.[1]

Veebruarivalimised

muuda

1. linnajagu (Kalamaja)

muuda
 1. Nikanor Aljantšikov
 2. Aleksander Bürger
 3. August Anderson
 4. August Kraemann
 5. Jakob Veltermann
 6. Karl Liivak
 7. Johan Pitka
 8. Villem Kesker
 9. Avdei Birk

2. linnajagu (Narva maantee ja sadam)

muuda
 1. Martin Luther
 2. Hugo Hirsch
 3. Gustav von Sievers
 4. Richard Schmidt
 5. Leonik Beljajev
 6. Julius Anton
 7. Vassili Hvalenski
 8. Nikolai Ivanov
 9. Gustav Voldemar Lanekorb
 10. Juhan Pullisaar
 11. Jaan Sitska
 12. Juhan Kesküla
 13. Wilhelm Karstens
 14. Jaan Poska

3. linnajagu (Tartu maantee

muuda
 1. Mihkel Pung
 2. Hans Saat
 3. Heinrich Bauer
 4. Paul Kuiberg
 5. Ivan Jegorov
 6. Friedrich Wachtmeister
 7. August Arro
 8. Otto Niggol
 9. Hermann Reier
 10. Mikk Aamisepp
 11. Oskar Kilgas
 12. Eduard Krikk

4. linnajagu (Pärnu maantee)

muuda
 1. Jaan Bergmann
 2. Friedrich Trakmann
 3. Johann Jürgens
 4. Timofei Kuusik
 5. Kristjan Moormann
 6. Nikolai Kann
 7. Vassili Seidjuk
 8. Vilhelm Pinkovski
 9. Jüri Orras
 10. August Kirnmann
 11. Karl Ever
 12. Otto Reintam
 13. Otto Freimann
 14. Vladimir Potapov

5. linnajagu (Paldiski maantee)

muuda
 1. Vassili Andrejev-Gorbatšov
 2. Arthur Uusen
 3. Jakob Aben
 4. Jakob Lilienthal
 5. Anton Uesson
 6. Madis Linzbach
 7. Aleksei Krjukov
 8. Jakob Karro
 9. Evald Veinberg
 10. Jüri Annusson
 11. Aleksander Buldas (Bulters)
 12. Ernst Peterson
 13. Juhan Preismann
 14. Villem Hanstein
 15. Pjotr Vassiljev
 16. Christophor Tiik

6. linnajagu (Toompea)

muuda
 1. Nikolai Riesenkampff
 2. Voldemar Oldekopp
 3. Viktor Auster
 4. Edgar von Wahl
 5. Martin Hirsch
 6. Joosep Kopf
 7. Ilmar Tannebaum
 8. Christophor Mickwitz
 9. Otto Benecke
 10. Eduard Bätge
 11. Arthur Koch
 12. Robert Schulmann
 13. Harry Koch
 14. Aleksander Jürgens
 15. Friedrich Falkenberg

Augustivalimised

muuda

Vene Ajutise Valitsuse 12. aprillil 1917 vastu võetud määrus Eestimaa kubermangu administratiivse juhtimise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta muutis Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piire ning uuendas senist kubermangu ja kohaliku omavalitsuse valitsemiskorda Eestimaa kubermangus. Maakondades asutati ajutised maakonna maa-nõukogud, maakondade ja linnade asemikud olid moodustatava ajutise kubermangu maa-nõukogu liikmed.

1917. aasta märtsis tuli kokku venekeelse enamusega Tallinna Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu, 1917. aasta suvel toimusid Kaksikvõimun ajal Eestis aga uute Tallinna Linnavolikogu liikmete demokraatlikud valimised. 19. (6. vkj) augustil 1917 toimunud Tallinna Linnavolikogu valimistel, osalesid ca 70 000 valija seas taas ka Tallinnas asuvad Venemaa armee ja sõjalaevastiku sõjaväelased ning madrused. Tallinna Linnavolikogus said enamuse sotsiaaldemokraadid-enamlased (31 kohta), esseerid (22) ja sotsiaaldemokraadid-vähemlased (12). 101 saadikuga Tallinna Linnavolikogu valis linnavolikogu esimeheks enamlase Jaan Anvelti, kelle abideks said esseer Jakob Ümarik ja vähemlane Nikolai Köstner. Üheksaliikmelise Tallinna Linnavalitsuse esimeheks sai samuti enamlane Voldemar Vöölmann, linnavalitsusse kuulusid Voldemar Vöölmann, Nikolai Janson, Ivan Rabtšinski, Mägi[viide?], Grigori Sokolov, Karl Kuulmann, Jakob Hlebnikov, Mihkel Martna, Aleksander Pallas[2].

Enamlaste partei nimekirja järele nr. 1

muuda
 1. Pöögelmann, Hans, ajakirjanik.
 2. Anvelt, Jaan advokaat
 3. Rabtshinski, Ivan, tehniker ja ajakirjarjanik.
 4. Wöölmann, Woldemar, raamatupidaja.
 5. Janson, Nikolai, Tallinna komitee sektetär.
 6. Ikmelt, Ivan, VSDT(b)P Põhja-Balti komitee propagandist.
 7. Suuder, Hindrek, Põhja-Balti komitee propagandist.
 8. Kusmin, Jaan, mudelitisler.
 9. Rossfelt, Julius, meister
 10. Utotshkin, Pawel, madrus.
 11. Mõtlik, Karl, lukusepp.
 12. Tshoderam, Jaan, müürissepp.
 13. Sihver, Jaan, kooliõpetaja.
 14. Topp, Gustaw, lukusepp
 15. Rästas, Otto, Põhja-Balti komitee propagandist.
 16. Heintok, Juhan, Põhja-Balti komitee sekretär
 17. Wakmann, Rudolf, Dvigateli vabriku miilitsakomissar.
 18. Münther, Otto, agronoom.
 19. Bökler, Eduard, ajakirjanik.
 20. Hasan, Dora, kontoriametnik (VSDT(b)P Põhja-Balti komitee büroo liige[5]).
 21. Tretter, Elisabeth, õmbleja.
 22. Ilga, Eleonore.
 23. Nael, Johannes, tööline.
 24. Silberg, Aleksander, lukusepp.
 25. Wiikmann, Mihkel, müürissepp.
 26. Petroff, Aleksander, trükitööline.
 27. Likemets, Martin, lukusepp.
 28. Sokolow, Grigori, insener.
 29. Käspert, Johannes, kontoriametnik.
 30. Tiideberg, Jaan, elektritehniker.
 31. Tiivas, Alma, kontoriametnik[6].

Tallinna poolakate nimekiri nr. 2

muuda
 1. Jankowski, Maryan Karli P

Eesti demokraatline valijate ringkond nimekiri nr. 3.

muuda
 1. Dr. Masing, Jaan, arst.
 2. Birk, Ado, advokaat.
 3. Bauer, Heinrich, komm.-sovli direktor.
 4. Luiga, Georg, ajakirjanik
 5. Temant, Jaan, advokaat.
 6. Kesküll, Johann, portusadama töökoja ülem.
 7. Pullisaar, Jaan, kontrollpalati ametnik[7].

Tallinna Vene organisatsioonide ühine nimekiri nr. 6.

muuda
 1. Potapow, Wladimir.
 2. Antonow, Feodor.
 3. Rossinevitsh, Semeon.
 1. Mihkel Martna, kirjanik.
 2. Eduard Wilde, kirjanik.
 3. Aleksander Oinas, majandustecMme:
 4. Karl Luts, lahutusteadlane.
 5. August Rei, õigusteadlane.
 6. Nikolai Köstner, tnajandusteadkaine.
 7. Mihail Spiro, arst (Wene wähemlane).
 8. Aleksander Osko, tööline Böckeri tehasest.
 9. Otto Sternbeck, arvuteadlane.
 10. Kalmann Kjatschko, insener (Wene Vähemlane).
 11. Artur Wäli, tööline Raudtee Vabrikus.
 12. Alma Ostra-Anvelt, arvuteadlane.
 13. Kristophor Praker, tööline Vene-Balti tehases.

Saksa nimekiri nr. 8.

muuda
 1. Benecke, Otto.
 2. Koch, Harry.
 3. Oldekop, Woldemar.
 4. Johanson, Artur.
 5. Hippius, Leoni.

Juudi nimekiri nr. 10.

muuda
 1. Lewinovitsh, Wiktor.

Sotsialistide-revolutsionääride nimekiri nr 11

muuda

Venemaa Sotsialistide-Revolutsionääride Partei. Iseseisva Eesti Sotsialistide-Revolutsionääride Partei loomine teostus 1917. aasta sügisel, Venemaa SRP eesti osakondade II kongressil 17.–20. septembril (vkj) Tartus.

 1. Freiberg, Karl.
 2. Reimann, Hugo.
 3. Dobrohotow, Anatoli
 4. Ümarik Jakob.
 5. Kuulmann, Karl.
 6. Wassitsh, Nikolai.
 7. Tidosaar, Wladimir.
 8. Rabinovitch, Nadeshda.
 9. Vallner, Eduard.
 10. Hishnjakow, Mihail.
 11. Renenbaum, Artur.
 12. Hlebnikow, Jakob.
 13. Dergalin, Nikolai.
 14. Pawian, Georg.
 15. Allik, Juhan.
 16. Sergejew, Aleksander.
 17. Senno, Julius.
 18. Ollis, Jaan.
 19. Arlett, Sigismund.
 20. Florow, Florenti.
 21. Abram, August.
 22. Waht, Georg.

Läti-Leedu nimekiri nr. 12.

muuda
 1. Kalnin, Karl.

Üürnike bloki nimekiri nr 14

muuda

Nimekirjas nr. 14 oli korteriüürnikkude seltsist "Üürnik", Eesti Tööerakonna (rad.-sots.), Tallinna Eesti Sõjaväelaste Nõukogu, Tallinna Linnateenijate Seltsist ja Tallinna Eesti Naisseltsi rühma ühine blokk.

 1. Tamm, Aleksander, endine kooliõpetaja ja praegu vaamatupidaja.
 2. Wilms, Jüri Vannutatud advokaat, kirjanik, Eesti Maapäeva abiesimees.
 3. Päts, Konstantin, cand. jur. ajakirjanik, Eesti Maapäeva liige.
 4. Uibopuu, August, mehhaanik.
 5. Reinok, Wilhelm, elektriinsener
 6. Päts, Johanna, kooliõpetajanna
 7. Wirma, Karl, kontoriametnik.
 8. Konik, Konstantin, Dr. med.
 9. Rabisson, Jaan, loomaarst.
 10. Lehtmann Johannes, agronoom
 11. Kask, Aleksander, endine ja praegune raamatupidaja.
 12. Paabo, Rudolf, advokaat.
 13. Mahlstein, Lidia, arst.
 14. Jürgens, Arnold, kaubanduseteaduse kandidaat.
 15. Porman, Aleksander, metallitööline.
 16. Kullerkupp, Harry, kontoriametnik.
 17. Strandmann, Otto, Vann. advokaat.
 18. Dewis, Artur, trükitööline.

Tallinna kadettide nimekiri nr 15

muuda
 1. Jürgens, Johan

Kandidaadid

muuda
 • Venemaa Naisõiguslaste Liiga Reveli osakonna nimekirjas nr. 4 kandideeris: esinumbrina Anna Tellmann (Mälk),
 • Reveli Töö-rahva-sotsialistliku partei nimekirjas nr. 5 kandideeris esinumber Vassili Serdjuk,
 • Tallinna demokraatliku parteitu rühma ehk erapooletute demokraatide rühma nimekirjas nr. 13 kandideeris esinumber Leopold Saar-Keerd

Viited

muuda
 1. "Uue Tallinna linnawolikogu ülewaade". Päewaleht nr 44, 8. märts (vkj 23 veebruar) 1917, lk. 2
 2. Heiki Suurkask: Valimised Tallinnas: 1917. aastal muutus linn väga punaseks, Delfi, Forte, 17. detsember 2017
 3. Heiki Suurkask, Tallinna valimised enne sõda, forte.delfi.ee, 27.07.2016
 4. Linnawalimiste tagajärjed., Tallinna Teataja (1910-1922), nr. 175, 8 august 1917
 5. Hazan, Dora(1894 Riia - 1961 Moskva), Revolutsioonilise liikumise tegelane, Rahvusarhiivi fotoinfosüsteem, Fotis
 6. Tulewase linnawolikogu kokkusead., Tallinna Teataja (1910-1922), nr. 175, 8 august 1917
 7. Jaan Pullisaar 59-aastane., Postimees (1886-1944), nr. 292, 27 oktoober 1930

Kirjandus

muuda
 • J. Umblik: Ajalooline pööripäev Tallinna Raekojas, Linnad ja Alevid nr. 2/3, Mai 1930 lk. 17-23

Välislingid

muuda