Tallinna Linnakantselei

(Ümber suunatud leheküljelt Tallinna linnakantselei)

Tallinna Linnakantselei on ametiasutus, mis tagab Tallinna linnavalitsuse organisatsioonilise ja tehnilise töö.

Linnakantselei tööd juhib linnapea poolt ametisse nimetatud linnasekretär. Linnakantselei koosseisu kuuluvad linnasekretäri, linnapea ja abilinnapeade bürood, 2 teenistust (sisekontrolöri teenistus ja õigusteenistus), 2 osakonda (üldosakond ning teeninduse ja asjaajamise osakond) ning 1 hallatav asutus (Tallinna Linnaarhiiv). Linnakantselei üldosakond haldab linnavalitsuse esindushoonet, Tallinna raekoda, Jaan Poska maja ning hooneid aadressidel Ernst Särgava allee 4 ja Roosikrantsi 4b.

Tallinna Linnakantselei esimesel korrusel paikneb teenindusbüroo, kust saab infot Tallinna linna teenuste kohta.

Linnakantselei põhiülesanded muuda

 
Tallinna linnavalitsuse hoone

Linnakantselei lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • linnavalitsuse asjaajamise korraldamine;
 • elanike vastuvõtu korraldamine linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei ametnike poolt;
 • linnavalitsuse istungite organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ning läbiviimise tagamine vastavalt linnavalitsuse reglemendile;
 • linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei õigusalane teenindamine;
 • Tallinna õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;
 • linna avaliku teenistuse koordineerimine, linna ametiasutuste ühtse personali-, koolitus- ja palgapoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
 • linna infotehnoloogia arengustrateegia loomine, arendamine ja teostamine;
 • linna eelarve ja eelarvekava koostamine, eelarve täitmise korraldamine, majandusarvestuse korraldamine;
 • linna eelarvestrateegia kujundamine ja elluviimine;
 • kohalike maksude haldamise korraldamine;
 • linnavalitsuse tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja levitamine;
 • riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse esitatavate andmete kogumine ja kontroll andmete esitamise üle;
 • Tallinna linna nimel ostjana riigihankeid teostatavate asutuste metoodiline juhendamine riigihangete teostamisel, selle tegevuse juhtimine Tallinnas ja Tallinna riigihangete arvestuse pidamine;
 • linna ühtse sisekontrolli süsteemi koordineerimine ning juhtimis-, administratiivse ja finantskontrolli teostamine.

Välislingid muuda