Tallinna Kõrgem Ehitusvägede Poliitiline Sõjakool

Tallinna Kõrgem Ehitusvägede Poliitiline Sõjakool (vene keeles Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, lühend ТВВПСУ; ka Tallinna Kõrgem Sõjalis-Poliitiline Ehituskool) oli Tallinnas Pirita-Kosel tegutsenud NSV Liidu Kaitseministeeriumi sõjaline õppeasutus, mis asutati 18. augustil 1979 ja lõpetas tegevuse 1992. aastal. Kursantide esimene vastuvõtt lõppes 25. augustil 1980, esimene lend lõpetas 1984. aastal.

Koolis valmistati ette ohvitsere-poliittöötajaid sõjalise ehituse väeosadele, samuti NSV Liidu teede- ja raudteedevägedele. Õppetöö kestis 4 aastat. Kooli lõpetanud said leitnandi auastme, kõrgema sõjalis-poliitilise haridusega ohvitseri kutse ning haridust tõendava diplomi. Tsiviilerialana saadi NSV Liidu ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse.

Kooli struktuur muuda

Juhtimine
 1. Kooli ülem (Начальник училища)
 2. Kooli ülema asetäitjad (Заместители начальника училища)
 3. Õppeosakond (Учебный отдел)
 4. Poliitosakond (Политический отдел)
 5. Kaadrite osakond (Отдел кадров)
 6. Riviosakond (Строевой отдел)
 7. Finantsosakond (Финансовый отдел)
 8. Raketi- ja suurtükirelvastuse teenistus (Служба РАВ)
 9. Kraamivarustuse ja toitlustamise teenistus (Служба вещевого и продовольственного снабжения)
 10. Kütte- ja määrdeainete teenistus (Служба ГСМ)
 11. Majutus-ekspluatatsioonijaoskond (Квартирно-эксплуатационное отделение)
 12. Sõidukite teenistus (Автомобильная служба)
Kateedrid
 1. Taktika ja sõjaliste üldainete kateeder (Кафедра тактики и общевоинских дисциплин)
 2. Võõrkeelte kateeder (Кафедра иностранных языков)
 3. NLKP ajaloo kateeder (Кафедра истории КПСС)
 4. Sõjalise pedagoogika ja psühholoogia kateeder (Кафедра военной педагогики и психологии)
 5. Sõjaliste ehitustööde korraldamise, ökonoomika ja tehnoloogia kateeder (Организация, экономика, технология военно-строительных работ)
 6. Parteipoliitilise töö kateeder (Кафедра ППР)
 7. Filosoofia kateeder (Кафедра философии)
 8. Poliitökonoomia kateeder (Кафедра политэкономии)
 9. Ehituskonstruktsioonide kateeder (Кафедра инженерных конструкции)
 10. Sõjaväehoonete ja spetsiaalsete rajatiste kateeder (Воинские здания и спецсооружения)
 11. Teadusliku kommunismi kateeder (Кафедра научного коммунизма)
 12. Kehalise ettevalmistuse ja spordi kateeder (Кафедра физподготовки и спорта)
 13. Sõjalis-tehniliste ainete kateeder (Кафедра военно-технических дисциплин)
Varustuse ja teeninduse allüksused
 1. Orkester (Оркестр)
 2. Õppeprotsessi tagamise pataljon (БОУП - батальон обеспечения учебного процесса)
 3. Meditsiiniteenistus (Медицинская служба)
 4. Tehniliste õppevahendite labor (Лаборатория ТСО - технические средства обучения)

Kooli ülemad muuda

Kooli vilistlasi muuda

 • Alar Laneman - EV brigaadikindral
 • Boris Püssa - EV kolonelleitnant
 • Valdo Reiman - EV major
 • Jüri Järvelainen - EV kolonel
 • Urmas Paju - EV kolonelleitnant
 • Iivo Tark - VF major
 • Andres Valme - VF kapten
 • Uljas Loos - VF ?
 • Andres Treimann - VF ?

Viited muuda

Välislingid muuda