Tallinna Tehnikum

Tallinna Tehnikum (lühend TT) oli 1918. kuni 1936. aastani Tallinnas tegutsenud kõrgem tehnikakool.

Tallinna Tehnikum
Tegutsemisaeg 1918–1936
Tüüp avalik-õiguslik
Asukoht Vana-Lõuna tänav 39, Tallinn

1918. aastal Eesti Tehnika Seltsi asutatud insenerikool Tehnilised Erikursused sai 1919. aasta sügisel nimeks Tallinna Tehnikum. Koolis õpetati masinaehitust, elektrotehnikat, laevaehitust, hüdrotehnikat, ehitust, arhitektuuri, maaparandust, maamõõtmist ja tehnilist keemiat. Koolitati ka mereinsenere ja laevamehaanikuid.

1920. aastal muudeti Tallinna Tehnikum riiklikuks tehnikakooliks. Kooli kursus jagunes kolmeks: kolmeaastane eeltehnikum; tehnikumi alamaste, mis andis tehniku ettevalmistuse; ning ülemaste, mis andis inseneri või arhitekti kutse. 1923. aastal sai eeltehnikumist iseseisev Riigi Tehnikagümnaasium ning tehnikumi ülemastmest tehniline kõrgkool, mille õppurid said võrdsed õigused Tartu Ülikooli üliõpilastega. 1923. aastal alustas Tallinna Tehnikumi juures tööd ka Riiklik Katsekoda. Kuni 1. maini 1935 lõpetas Tallinna Tehnikumi 197 isikut, sealhulgas 8 naist.

1928. aastal reorganiseeriti Riigi Tehnikagümnaasium viieaastase õppeajaga kesk-tehniliseks õppeasutuseks, mis nimetati Tallinna Tehnikumiks. Tekkis olukord, kus samas linnas tegutses kaks samanimelist tehnilist õppeasutust, millest üks oli kõrgem, teine tehnilist keskharidust andev õppeasutus. Kõrgemat õppeasutust hakati segimineku vältimiseks mitteametlikult nimetama Tallinna kõrgemaks tehnikumiks.

1934. aastal avati Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas tehnikaosakond, mis 1935. aastal muudeti ümber iseseisvaks tehnikateaduskonnaks.

1936. aastal likvideeriti Tallinna "kõrgem" tehnikum ning Tartu Ülikoolis likvideeriti tehnikateaduskond. Nende järglastena asutati samal aastal Tallinna Tehnikainstituut, mis alates 1. jaanuarist 1938 nimetati ümber Tallinna Tehnikaülikooliks.

Rektorite loendRedigeeri

Vaata kaRedigeeri