Tallinna Miilitsa Erikeskkool

Tallinna Miilitsa Erikeskkool oli aastatel 1944 kuni 1991 Tallinnas Nõmmel Pärnu maantee 326-328 (138) asunud kutsehariduskool. Kõnekeeles kutsutud ka kui Tallinna Miilitsakool ja Nõmme Miilitsakool.

Pärnu mnt 326
Pärnu mnt 328

Ajalugu

muuda
  • 1944–1946 NSV Liidu SARK Eesti Kool
  • 1947–1951 NSV Liidu SM Ohvitseride Kool
  • 1951–1957 NSV Liidu (Julgeolekuministeeriumi) Siseministeeriumi Tallinna Miilitsakool
  • 1957–1960 NSV Liidu SM Tallinna Erikeskkool
  • 1960–1966 Eesti NSV SM Tallinna Miilitsa Erikeskkool
  • 1966–1991 NSVL SM Tallinna Miilitsa Erikeskkool (vene keeles Таллинская специальная средняя школа милиции МВД СССР)

Kool loodi NSVL Siseasjade Rahvakomissariaadi 06. detsembri 1944. aasta käskkirja nr 001469 alusel. Kuni 1955. aastani õpetati koolis välja operatiivtöötajaid miilitsaorganite jaoks. Põhikursusega paralleelselt koolitati kriminaaljälitusega tegelevaid töötajaid.

Alates 1955 likvideeriti operatiivtöötajate kursus ja kooli profiiliks sai kriminaaljälitustöötajate koolitamine. Alates 1957. aastast sai kool keskerihariduslikuks õppeasutuseks. Valmistati ette miilitsatöötajaid juriidilise keskharidusega päevases õppes kahe- ja kaugõppes kolmeaastase õppeajaga. Paralleelselt nendega (alates 1963. aastal) viidi läbi kuuekuulisi kriminaaljälituse kursusi. Alates 1963. aastast valmistas kool ette miilitsaorganite juhtivkoosseisu. Põhikirjad ja juhised (õppetöökoormuse normid, pedagoogide töötasustamise normid, praktika organiseerimine ja läbiviimise juhend jm) NSVL Siseministeeriumi kesk-eri õppeasutustele töötas välja ja kinnitas oma käskkirjaga NSVL Siseministeerium. Viimane põhikiri kinnitati NSVL Siseministeeriumi 04.10.1990 käskkirjaga nr 371. Kool likvideeriti Eesti Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 1991 määruse nr 6 alusel 28. veebruarist 1991. aastal.

Tallinna Miilitsakoolis on õppinud mitmed tuntud inimesed: Aldis Alus, Veiko Kulla, Andres Anvelt, [1]Eston Kohver.

Siseministeeriumi Politseiakadeemia

muuda

Likvideeritud Tallinna Miilitsa Erikeskkooli baasil moodustati alates 1. märtsist 1991[2] Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Politseiakadeemia, kelle valdusse jäi likvideeritud kooli arhiiv. Politseiakadeemia likvideeriti 1. mail 1992 Eesti Vabariigi Valitsuse 08.05.1992 määrusega nr 139. 31. oktoobril 1991 võttis vabariigi valitsus vastu määruse, mille alusel tuli senine Siseministeeriumi Politseiakadeemia reorganiseerida 1. augustiks 1992 rakenduskõrgkoolina toimivaks Eesti Politseiakadeemiaks. 29. jaanuaril 1992 nimetati valitsuse määrusega Siseministeeriumi Politseiakadeemia ümber Riikliku Politseiameti Politseiakadeemiaks. Politseiakadeemia likvideeriti 1. mail 1992 ja selle kursandid viidi üle 15. aprillil 1992 asutatud Eesti Sisekaitse Akadeemiasse.

Eesti Vabariigi Valitsuse 21. mai 1993 määrusega nr 158 asutati Tallinna Politseikool. Eesti Vabariigi Valitsuse 5. august 1997 määruse nr 148 alusel liideti Tallinna Politseikool Paikuse Politseikooliga. [3]

Asukoht

muuda

Tallinna Miilitsa Erikeskkooli asus kuni lõpetamiseni 1992. aastal Tallinnas Nõmmel Pärnu maantee 328. 2021. aastal alustati maja ümberehitust korterelamuteks. [4]

Viited

muuda
  1. [1] Politseist lahkuvad tippspetsialistid: see on poliitiline organisatsioon. 8. oktoober 2004
  2. Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Politseiakadeemia moodustamise kohta, RT 1991, 4, 66
  3. [2] Portal of Europe.
  4. [3] Merko tahab kunagise miilitsakooli asemele Nõmmel korterelamuid. 2017.