Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Valitsus

Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Valitsus (Tallinna RSN TK SAV, Tallinna Linna TSN TK Siseasjade Valitsus) oli Eesti NSV piirkondlik siseturvalisuse eest vastutav riiklik haldusasutus, Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee ja Eesti NSV Siseministeeriumi haldusalas.

Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Valitsus
Lühend Tallinna RSN TK SAV
Asutatud 1969
Tegevuse lõpetanud 1990
Peakorter Tallinn
Asukoht Vaksali tänav 18, Tallinn
Lubja tänav 4, Tallinn
Tegevuspiirkond Tallinna linn ja osa Harju rajoonist
Emaorganisatsioon Eesti NSV Siseministeerium ja Tallinna Linna TSN TK, Tallinna Linna RSN TK

Teeninduspiirkond oli Tallinna ja Maardu linn. Tallinna Linna TSN TK Miilitsavalitsus ja Tallinna Linna TSN TK Siseasjade Valitsus asus Tallinnas, Vaksali tänav 18 ja pärast seda Lubja tänav 4.

Tallinna Siseasjade Valitsus koosnes Tallinna siseasjade valitsuse keskasutustest ja linnarajoonide piirkondlikest siseasjade osakondadest.

Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Valitsus moodustati 1969. aasta jaanuaris Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega nr 76 "Linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede miilitsaosakondade reorganiseerimisest linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede siseasjade osakondadeks"[1]

Siseasjade asutuste ülesanded olid avaliku korra tagamine, võitlus kuritegevusega ja selle ennetustöö, valveteenistus tähtsamates riigiasutustes, elanike elukoha registreerimine, siseriiklike passide väljaandmine ja passirežiimi elluviimine, mootorsõidukite registreerimine, tehniline kontroll ja liiklusohutuse tagamine, mitmesuguste tegevuslubade väljaandmine ja esemete registreerimine (tulirelvad, lõhkeained, kirjutusmasinad, paljundus- ja trükiseadmed, pitsatite ja stampide kinnitamine jm), koos tsiviilkaitse ja tuletõrje keskasutustega sellealase töö organiseerimine, kaadri väljaõpe.

Juhtkond ja organisatsioon muuda

Juhid muuda

 • 1945, Eduard Ivan p Simon, Eesti NSV SARKi Tallinna linna Miilitsavalitsuse ülem
  • 1. juuni 1946 – 17. august 1946, Aleksandr Ražev, Tallinna linna miilitsavalitsuse ülema asetäitja
 • 28. mai 1953 – , E.I.Miller, ENSV RJM Tallinna Miilitsavalitsuse ülem
  • 28. mai 1953 – , M.N.Alekseejev, Tallinna linna Miilitsavalitsuse ülema asetäitja
 • 15. august 1953 – 1. september 1953, Dmitri Sokolov, ENSV RJM Tallinna Miilitsavalitsuse ülem
 • 1. september 1953 – 20. november 1959[küsitav], Dmitri Sokolov, Eesti NSV Siseministeeriumi Tallinna linna miilitsavalitsuse ülem
  • Mihhail Kukli Mihhaili p., Tallinna Linna Miilitsavalitsuse ülema asetäitja poliitalal (1954[2])
 • 1957 – Dmitri Sokolov, Tallinna Linna TSN Täitevkomitee Miilitsavalitsuse ülem
 • 1959, Edmund Näär, Tallinna Linna TSN Täitevkomitee Miilitsavalitsuse ülem

Organisatsioon muuda

Piirkondlikud asutused

Ajalugu muuda

SARKi Tallinna Linna Miilitsavalitsus muuda

1. septembril 1940. aastal moodustati Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi Töölis-Talupoegade Miilitsavalitsus, seniste maakonna prefektuuride (Tallinna-Harju prefektuuri) asemele loodi maakondade miilitsaosakonnad, mis koosnesid jaoskondadest ja miilitsavolinikest. Maakondade ja linnade miilitsaosakonnad, mis formaalselt olid kohaliku töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee osakonnad allusid SARKi Miilitsavalitsusele. Eesti NSV SARK-i Tallinna Miilitsavalitsuse kinnipidamisasutus (arestimaja) asus Pärnu maantee 22 (Kawe kelder)

Eesti NSV SARKi Tallinna linnaosakonda kuulusid aastatel 1940–1941:

 • Töölis-Talupoegade Miilitsavalitsuse Tallinna 1. jaoskond
 • Töölis-Talupoegade Miilitsavalitsuse Tallinna 2. jaoskond
 • Töölis-Talupoegade Miilitsavalitsuse Tallinna 3. jaoskond
 • Töölis-Talupoegade Miilitsavalitsuse Tallinna 4. jaoskond
 • Töölis-Talupoegade Miilitsavalitsuse Tallinna 5. jaoskond
 • Töölis-Talupoegade Miilitsavalitsuse Tallinna 6. jaoskond
 • Eesti NSV SMi Tallinna Miilitsavalitsus, 1944. aastal Pärnu maantee 27 Tallinn
  • Tallinna Miilitsavalitsuse 1. jaoskond, ülem staršina Metus;
  • Tallinna Miilitsavalitsuse 2. jaoskond, ülem nooremleitnant Holm;
  • Tallinna Miilitsavalitsuse 3. jaoskond, ülem vanemleitnant Žemkov;
  • Tallinna Miilitsavalitsuse 4. jaoskond, ülem leitnant Kask;
  • Tallinna Miilitsavalitsuse 5. jaoskond, ülem leitnant Logusov;
  • Tallinna Miilitsavalitsuse 6. jaoskond, ülem vanemleitnant Jankin;
  • Tallinna Miilitsavalitsuse 7. jaoskond, ülem vanemleitnant Auzenk;
  • Tallinna Miilitsavalitsuse 8. jaoskond, ülem seltsimees Smorodin
 
Pärnu maantee 27
 
Kawe keldri hoone Tallinnas aadressil Pärnu maantee 22 (2011)
 
Vaksali tänav 18

Tallinnas reorganiseeriti miilitsaosakond 1946. aastal, pärast linnarajoonide moodustamist, reorganiseeriti Tallinnas miilitsaosakond (Pärnu maantee 27[5]) Tallinna Miilitsavalitsuseks ja loodi linnarajoonide miilitsaosakonnad. Tallinna Linna Miilitsavalitsusele allus ka üksik motoriseeritud operatiivdivisjon.

Vt ka Tallinna linnarajoonid: 1945–1946 Kopli rajoon, Mererajoon, Kesklinna rajoon, Keskrajoon, Kalinini rajoon, Nõmme rajoon, Lenini rajoon, Oktoobri rajoon

Tallinna Linna TSN TK Siseasjade Valitsus muuda

1965. aastal oli Eestis 6 vabariikliku alluvusega linna ja 15 maarajooni, millel oli miilitsaosakond või Tallinnas, Tallinna Miilitsavalitsus. 1968. aasta lõpul nimetati Eesti NSV Siseministeeriumi Miilitsavalitsus Eesti NSV Siseministeeriumi Siseasjade Valitsuseks, 1969. aastal Tallinna Linna TSN TK Miilitsavalitsus – Tallinna Linna TSN TK Siseasjade Valitsuseks ja siseasjade osakondadeks.

Tallinna Linna RSN TK Siseasjade Valitsus muuda

1977. aastal vastu võetud uue Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi konstitutsiooni kohaselt nimetati senised Töörahva Saadikute Nõukogud ümber Rahvasaadikute Nõukogudeks ning ka Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee SAV – Tallinna Linna RSN Täitevkomitee Siseasjade Valitsuseks.

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja, 7. veebruar 1969 Nr. 7 (172), Art 76
 2. Eesti NSV Teataja, nr 13, 20. oktoober 1954. lk 255
 3. Sotsialistliku seaduslikkuse tunnimehed, Pärnu Kommunist : EKP Pärnu Linnakomitee, EKP Pärnu Rajoonikomitee, Pärnu Linna Rahvasaadikute Nõukogu ja Pärnu Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, nr. 222, 10 november 1976
 4. Valgamaa kodulooline andmebaas ISIK, Kikkas, Uno
 5. Ild Ratas, Mis maja see oli?, Kultuur ja Elu 3/2017