Tagasitõmme

Tagasitõmme on nähtus tulekahju korral, kui põleva ruumi ukse avamisel tekitab juurdetulev õhukogus tugeva plahvatuse. Sissetulvav õhk seguneb suitsuga, mis sisaldab suurel hulgal mittetäieliku põlemise ja termooksüdatiivse lagunemise põlemisvõimelisi saadusi, ning tekitab plahvatusohtliku kõrgetemperatuurilise gaasisegu.