Taga-Kaukaasia sõjaväeringkond

Taga-Kaukaasia sõjaväeringkond (vene keeles Закавказский военный округ, lühend ЗакВО; aastast 1967 Краснознамённый Закавказский военный округ, lühend КЗакВО) oli aastatel 1935–1941, 1942 ja 1946–1993 Nõukogude Liidu ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude koosseisu kuulunud piirkondlik operatiiv-strateegiline väekoondis.

Sõjaväeringkond formeeriti 17. mail 1935 Kaukaasia Punalipulise armee baasil. Alguses moodustas selle territooriumi Taga-Kaukaasia SFNV, aastast 1936 aga Armeenia NSV, Aserbaidžaani NSV ja Gruusia NSV. Aastail 1939–1940 anti osa vägesid Leningradi sõjaväeringkonna alluvusse ning osaleti Talvesõjas. 23. augustil 1941 reorganiseeriti sõjaväeringkond Taga-Kaukaasia rindeks ja staap rinde väejuhatuseks. Samal päeval moodustati uus sõjaväeringkonna juhatus, mis allutati Taga-Kaukaasia rinde sõjanõukogule ning mille ülesandeks oli vägede formeerimine ja mehitamine. Väejuhatus saadeti laiali sama aasta 14. septembril. Uuesti moodustati sõjaväeringkond 28. jaanuaril 1942, mil Kaukaasia rinne jaotati Krimmi rindeks ja Taga-Kaukaasia sõjaväeringkonnaks. 28. aprillil samal aastal reorganiseeriti viimane aga taas Taga-Kaukaasia rindeks. Kolmandat korda loodi sõjaväeringkond 25. mail 1946, mil liideti Bakuu ja Thbilisi sõjaväeringkond, mis olid moodustatud Taga-Kaukaasia rinde baasil 1945. aastal. Staap loodi endise Thbilisi sõjaväeringkonna juhatuse alusel. 1949. aastal lahutati sõjaväeringkonna territooriumist Dagestani ANSV, Põhja-Osseedi ANSV ja Groznõi oblast ning liidendati Põhja-Kaukaasia sõjaväeringkonnaga. Jaanuaris 1993 reorganiseeriti sõjaväeringkond Venemaa väegrupiks Taga-Kaukaasias.

Sõjaväeringkonna staap asus Thbilisis.

Taga-Kaukaasia sõjaväeringkonna vägede juhatajad

muuda