Tšekk (inglise keeles check või siis cheque), ka pangatšekk, on väärtpaber, mille väljaandja annab makse teostajale korralduse maksta makse saajale kindel rahasumma. Tavaliselt on tšeki maksjaks krediidiasutus. Tšekisumma väljamaksmise toimingut nimetatakse tšeki lunastamiseks.

Tšeki väljaandja võib anda korralduse

  • oma pangale maksta tšekil määratud summa tšeki valdajale;
  • lunastajale (tavaliselt krediidiasutustele) maksta määratud summa nõudmisel kas tšeki väljaandjale või väljaandja poolt määratud kolmandale isikule.

Tšeki liigid

muuda

Nimeline tšekk

muuda
  Pikemalt artiklis Nimeline tšekk

Nimelises tšekis (inglise keeles registered cheque) märgitakse kindel isik, kellele tšekk tuleb lunastada, ja märge "üleandepealdise tegemise õiguseta" või muu samatähenduslik märge.

Käsktšekk

muuda
  Pikemalt artiklis Käsktšekk

Käsktšekis (inglise keeles order cheque) märgitakse kindel isik, kellele tšekk tuleb lunastada. Käsktšekis võib sõnaselgelt märkida üleandepealdise tegemise õiguse või jätta selle märkimata.

Esitajatšekk

muuda
  Pikemalt artiklis Esitajatšekk

Esitajatšekis (inglise keeles bearer cheque) märgitakse, et see tuleb lunastada tšeki esitajale. Esitajatšekiks loetakse ka tšekki, mis tuleb lunastada kindlale isikule, kuid millel on lisamärge "või esitajale" või muu samatähenduslik märge, samuti tšekki, milles maksesaajat ei ole märgitud.

Reisitšekk

muuda
  Pikemalt artiklis Reisitšekk

Reisitšekk (inglise keeles traveller's cheque) on eriline tšekiliik, mille puhul tšeki väljaandja annab tšeki valdajale võimaluse lunastada tšekk vabalt valitud maa krediidiasutuses kohalikus valuutas.