Tõenäosustihedus

Tõenäosustihedus (ingl probability density) on funktsioon, mille korrutamisel kindla ruumiosa vastava ruumalaga saadakse osakese leidmise tõenäosus selles ruumiosas.[1] Vastavalt Borni interpretatsioonile tähistatakse seda kui , kus on lainefunktsioon. Lainefunktsiooni ruut on alati positiivne. Seal, kus on suur, on ka osakese tõenäosustihedus suur.

Tõenäosustihedust võib esitada ka lainefunktsiooni mooduli ruuduna , kuna lainefunktsioon võib sisaldada imaginaarühikut. Mooduli võtmine tagastab lainefunktsiooni reaalarvulise suurusena.

Tõenäosustihedus ei ole tõenäosus. See on analoogne massi tihedusega, mistõttu see on ühikuga suurus: 1/ruumalaühik. Tõenäosustiheduse korrutamisel ruumalaga saadakse tõenäosus (ühikuta suurus).

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. Peter Atkins, Loretta Jones (2012). Keemia alused. Teekond teadmiste juurde. Neljas väljaanne. New York: W.H. FREEMAN & Co. Lk 980.