Orgaanilises keemias tähendab täissüntees (total synthesis) keeruliste orgaaniliste ühendite sünteesi lihtsamatest lähteainetest (reagentidest) ilma bioprotsesside abita ja ei kasutata looduslikust materjalist eraldatud lähteaineid.

Orgaaniline süntees võimaldab saada väga erineva struktuuri ja omadustega aineid meditsiini, teaduse, tööstuse jm vajadusteks. Enamasti on lähteained suhteliselt väikesed orgaanilised molekulid (molekulmass <500) ja nende arvu on hinnatud enam kui 1060.

Täissünteesis saadakse suured molekulid tavaliselt mitmeetapiliste keemiliste protsesside tulemusena kasutades suhteliselt väikseid „ehituskive”. Täissünteesi lähteained on reeglina saadavad kaubandusvõrgu kaudu.

Mitmeetapiliste sünteesiteede asemel või kõrval on üha enam välja töötatud efektiivseid mitmekomponentseid kaskaadreaktsioone, milles kolm või enam lähteainet reageerivad üksteise järel ja saadakse (üks) produkt. Aja, materjali ja energia kokkuhoid on saavutatav niinimetatud ühenõusünteesis (one-pot synthesis), mille korral toimub rida üksteisele järgnevaid reaktsioone samas reaktoris, ilma et vaheprodukte eraldatakse ja puhastatakse.

Vaata ka

muuda