Täidiskolonn (nimetatakse ka pakitud kolonn) on keemialaboris või -tööstuses teatud protsesside läbiviimiseks kasutatav inertsest materjalist toru (kolonn, silinder), milles on tahke sobivate omadustega täidis. Täidis peab parandama kahe faasi (gaas-vedelik, vedelik-vedelik jt) omavahelist kontakti ja täidise pinnal toimuvad keemilised või füüsikalis-keemilised protsessid.

Tüüpiline kolonnkromatograafia seade

Fraktsioneeriva destillatsiooni korral ainete auru ja vedelfaasi parema kontakti tagamiseks kasutatakse destillatsioonikolonne, mis on ühtlaselt täidetud näiteks klaaskuulikestega, klaastoru tükikestega, Raschigi rõngastega jm.

Kromatograafias kasutatakse liikumatu faasiga (adsorbendiga või kõrgeltkeeva vedelikuga immutatud tahke kandjaga või ioniidiga või geeliga jm) täidetud kolonni – preparatiivset või analüütilist täidiskolonni. Ainete segu kantakse eluendiga läbi kolonni ja komponentide spetsiifilise interaktsiooni tõttu täidise pinnaga liiguvad komponendid edasi erinevate kiirustega ja väljuvad kolonnist eri aegadel. Need on madalrõhu kolonnkromatograafias, kõrgsurve vedelikukromatograafias ja gaasikromatograafias kasutatavad täidiskolonnid.

Nii destillatsioonikolonnide kui ka kromatograafiliste kolonnide efektiivsust segu komponentide lahutamisel hinnatakse nn teoreetiliste taldrikute arvuga.

Täidiskolonnid on ka absorptsiooni- ja adsorptsioonikolonnid (ainete puhastamiseks, kuivatamiseks), tahket katalüsaatorit sisaldavad reaktsioonikolonnid jm.

Vaata ka

muuda