Tääv ehk vannas on laeva pikitalastiku eriti tugev osa, mis on laevakiilu pikenduseks kiilust pardani vööris (laevaninas, vööritääv) ja ahtris (tagaosas, ahtritääv). Täävide küljes kinnituvad laeva mõlema parda pardaplangutuse otsad.

Ahtritääv puudub peegelahtriga laevadel.

Täävid puuduvad kiiluta lamedapõhjalistel laevadel.