Suureranna hoiuala

Suureranna hoiuala on kaitseala Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas Kõpu poolsaare lõunaosas. Hoiuala pindala on 247 ha.

Suureranna hoiuala ja teiste Kõpu poolsaare kaitsealade paiknemine.

Ala hõlmab Suureranna ja Laasi küla põllumajanduslikke maid. Esineb nii mereliiva tasandikku kui ka vanu rannavalle. Nüüdisrand on liivane ja madal.

Külas on valdav traditsiooniline maakasutus – poollooduslikud rohumaad vahelduvad põldude, puiskarjamaade ja metsaga. Rannas on Kõpu poolsaare ainsad rannaniidud, karjatamata aladel valitsevad roostikud. Poollooduslike elupaikade hulka kuuluvad veel liigirikkad aruniidud, nõmmed, madalikuniidud, liigirikkad madalsooniidud ning kadastikud.

Alal on teada kolm II kaitsekategooria (rand-orashein, loim-vesipaunikas, värvi-paskhein) ja seitse III kaitsekategooria taimeliiki.

Hoiuala on kaitse all alates 1. oktoobrist 2005 Vabariigi Valitsuse määrusega. Kevadel 2008 kinnitati ka Suureranna hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2008–2016.

Vaata ka muuda