Suur majandussurutis

Suur majandussurutis[1] (ka 2009. aasta majanduskriis või 2000. aastate lõpu majandussurutis) oli ülemaailmne majandussurutis, mis peamiselt esines põhjapoolkera Lääne kultuuriruumis: Uues Maailmas ehk Põhja-Ameerikas, Vana Euroopa maades (v.a Poolas ja Albaanias) ning Venemaa Föderatsiooni aladel.

Maailma riikide reaal-SKP kasv 2009. aastal. Pruunides piirkondades valitses majandussurutis

See algas 2007. aasta detsembris ning muutus eriti järsuks languseks 2008. aasta septembris. Kriisi aktiivne faas, mis ilmnes likviidsuskriisina, algas 7. augustil 2007, kui BNP Paribas katkestas raha väljavõtmise kolmest riskifondist, põhjendades seda "likviidsuse täieliku aurustumisega".[2]

2006. aastal tippu jõudnud USA kinnisvaramull[3] põhjustas USA kinnisvarahindadega seotud väärtpaberite väärtuse kukkumise, mis omakorda kahjustas finantsasutusi üle kogu maailma.[4][5]

Ülemaailmne majandussurutis mõjutas kogu maailma majandust, kuid mõned riigid (nagu USA) kannatasid teistest märgatavalt rohkem. Suurt ülemaailmset surutist iseloomustab mitmes valdkonnas ilmnev süsteemne tasakaalutus, mille tekitas 2007.–2008. aasta finantskriis. Euroopa võlakriisi kõrvalmõjud majanduses[6] ning 2013.–2014. aasta ülemaailmselt piiratud kasvuväljavaated[7][8] tekitavad suurest majandussurutisest taastumisel endiselt raskusi.[9][10][11]

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) jõudis järeldusele, et tegemist oli rängima majandusliku ja finantsilise kriisiga pärast suurt depressiooni.[12]

Terminid

muuda
  Pikemalt artiklis Majanduslangus

Robert Kuttner väidab seoses antud kriisiga: ""Suur majanduslangus" on eksitav. Peaksime selle kasutamise lõpetama. Allakäigud on äritsükli nõrgad langused, mis on iseenesest korrigeeruvad või parandatakse peagi tagasihoidliku fiskaalse või rahalise stiimuli abil. Jätkuva deflatsiooni tõttu oleks täpsem nimetada seda kümnendi tardunud majandust "väiksemaks depressiooniks" või "suureks deflatsiooniks"."[13]

Ülevaade

muuda
 
Pangajooks Northern Rocki panga juures Brightonis Inglismaal 14. septembril 2007 ehk enne selle natsionaliseerimist 2008. aastal

Suur majandussurutis vastas IMFi globaalse majanduslanguse kriteeriumidele ainult 2009. aastal.[14][12] Kriisile eelnenud aastaid iseloomustas varahindade ülisuur tõus ja sellega seotud majandusnõudluse tõus.[15] Lisaks oli USA varipangasüsteem (st depoopankadele mittekuuluvad finantseerimisasutused, nagu investeerimispangad) hakanud konkureerima depoopangasüsteemiga, kuid selle suhtes ei kohaldatud sama regulatiivset järelevalvet, muutes varipanganduse pangajooksu suhtes haavatavamaks.[16]

USA hüpoteeklaenudega tagatud väärtpabereid, millel oli raske hinnata riske, turustati kogu maailmas, kuna need pakkusid kõrgemat tootlust kui USA valitsuse võlakirjad. Paljud neist väärtpaberitest kindlustati kõrge riskitasemega hüpoteeklaenudega, mille väärtus varises kokku siis, kui USA eluaseme mull plahvatas 2006. aastal ja majaomanikud jätsid 2007. aastal suurel hulgal makseid maksmata.[17]

Suure riskiga laenude kahjude ilmnemine 2007. aastal põhjustas kriisi ning seadis ohtu muud riskantsed laenud ja ülepaisutatud varahinnad. Laenukahjumite suurenemine ja Lehman Brothersi pankrot 15. septembril 2008 puhkes põhjustas suure paanika pankadevahelisel laenuturul. Sarnane nähtus pangajooksule toimus nüüd ka varipangasüsteemis, mille tagajärjel kannatasid paljud suured ja väljakujunenud investeerimispangad ja kommertspangad USAs ja Euroopas. Valitsused pidi pakkuma ulatuslikku finantsabi.

Sellele järgnenud ülemaailmne majanduslangus tõi kaasa rahvusvahelise kaubanduse järsu jahenemise, tööpuuduse kasvu ja toormehindade languse.[18] Mitmed majandusteadlased ennustasid, et taastumine võib kesta 2011. aastani.[19] Majandusteadlane Paul Krugman kommenteeris seda kord kui "teise suure depressiooni" algust.[20]

Valitsused ja keskpangad reageerisid kriisile fiskaalpoliitika ja rahapoliitika muudatustega, et stimuleerida riikide majandust ja vähendada finantssüsteemi riske. Majandussurutis tekitas uut huvi majandusteadlase Keynesi ideede vastu, kuidas tulla toime majanduslangusega, kus soovitatakse stiimulitest loobuda niipea, kui majandused taastuvad piisavalt, et "kavandada jätkusuutliku kasvu tee".[21]

Põhjused

muuda
 
Suur varade mull: [22] 1. Keskpankade kullavarud: 0,845 triljonit dollarit 2. Paberraha: 3,9 triljonit dollarit 3.Traditsioonilised (murdosa reserviga) pangavarad: 39 triljonit dollarit 4. Varipanganduse varad: 62 triljonit dollarit. 5. Muu vara. 290 triljonit dollarit 6. Tagatisraha (2009. aasta algus): 1,9 triljonit dollarit

USA finantskriisi uurimiskomisjon (Financial Crisis Inquiry Commision, edaspidi FCIC) esitas oma järeldused 2011. aasta jaanuaris. Selles jõuti järeldusele, et kriis oleks olnud välditav ja selle põhjustasid:

 • Finantsregulatsioonis levinud puudused, sealhulgas föderaalreservi suutmatus peatada halbade hüpoteekide tõusulaine;
 • Liiga paljude finantsettevõtete hoolimatus ja liiga suure riski võtmine;
 • Plahvatuslik segu leibkondade ja Wall Streeti liigsetest laenudest ja riskidest, mis tekitasid kriisiohu finantssüsteemis;
 • Poliitikute teadmatus nende järelevalve all olevast finantssüsteemist ning vastutuse ja eetika rikkumised kõigil tasanditel." [23]
 
USA eluaseme- ja mitteeluhoonete investeeringud vähenesid kriisi ajal SKP-ga proportsionaalselt

Ameerika ettevõtlusinstituudi (American Enterprise Institute) volinik Peter J. Wallison süüdistas kriisi tekkes peamiselt USA eluasemepoliitikat, sealhulgas ka organisatsioonide Fannie Mae ja Freddie Mac tegevust. Ta kirjutas: "Kui 2007. aasta keskel hakkas mull plahvatama, kustutati valitsuse poliitika poolt esile kutsutud madala kvaliteediga ja kõrge riskiga laenusid enneolematu arvuga edasi." [24]

Kriis võis tekkida ka järgmistel põhjustel:

 • Eluasemelaenude tagasimaksmisega raskustes olnud inimeste tarbimine vähenes ning see aeglustas majandust pikemaks ajaks.
 • USA valitsuse poliitika julgustas hankima eluaset ka neid, kes seda endale lubada ei saanud, aidates nii kaasa nõrkadele laenustandarditele, eluasemehindade tõusule ja võlgadele.[25]
 • Keskmise kuni hea krediidiskooriga rikkad ja keskklassi kinnisvaraflippijad spekuleerisid eluasemehindadega ning seejärel laastasid kohalikke eluasemeturge ja finantseerimisasutusi, sest nad ei suutnud maksta oma võlgu.[26]

Mõjud

muuda

Mõju Ameerika Ühendriikidele

muuda

Suur majandussurutis mõjutas ulatuslikult USA majanduslikku ja poliitilist seisu. Kui majanduslangus kestis 2007. aasta detsembrist kuni 2009. aasta juunini (SKP nominaalne madalseis), siis paljud olulised majandusmuutujad ei taastunud enne 2011.– 2016. aastat. Näiteks langes reaalne SKP 650 miljardit dollarit (4,3%) ega saavutanud surutise eelset 15 triljoni dollari suurust taset kuni 2011. aasta 3. kvartalini.[27]Kodumajapidamiste netoväärtus, mis kajastab nii aktsiaturgude kui ka eluasemehindade väärtust, langes 11,5 triljonit dollarit (17,3%) ja ei saavutanud majandussurutisele eelnenud SKP summat 67,4 triljonit dollarit kuni 2012. aasta III kvartalini.[28] Tööga hõivatute arv langes 8,6 miljonit (6,2%) ja saavutas majanduslanguseelse taseme – 138,3 miljonit – alles 2014. aasta maikuus.[29] Töötuse määr saavutas tipptaseme 10,0% oktoobris 2009 ja jõudis majanduslanguse-eelsele 4,7% tasemele tagasi alles 2016. aasta mais.[30]

 
Ajavahemikuks 2013–2014 olid kõrge riskitasemega hüpoteeklaenude kriisist ja suurest majanduslangusest taastunud mitu peamist USA majandusmuutujat.

Leibkondade sissetulekute jaotus on Ameerika Ühendriikides pärast 2008. aasta järgset majanduse taastamist muutunud aina ebavõrdsemaks. Sissetulekute ebavõrdsus oli Ameerika Ühendriikides kasvanud aastatel 2005–2012 enam kui kahes kolmandikus suurlinnapiirkondadest.[31]Mediaankeskmine leibkonna jõukus langes USA-s vahemikus 2005–2011 35%, 106 591 dollarilt 68 839 dollarini.[32]

Leidus mitmeid tegureid, mis aeglustasid majanduse taastumist:

 • Eluasemesektor ei taastunud, kuna sektor oli kriisi ajal tõsiselt kahju saanud. Miljonid sulgemised olid loonud suure kinnisvaraülejäägi ja tarbijad tasusid võlgu, mitte ei ostnud eluasemeid. Eraisikute (või ettevõtete investeeringute) laenamise ja kulutamise krediit polnud hõlpsasti kättesaadav, kuna pangad tasusid alles oma võlgasid.
 • Esialgsetele stimuleerivatele jõupingutustele (st kokkuhoid) järgnenud valitsuse kulutused ei olnud erasektori nõrkuste korvamiseks piisavad.[33]
 
Riigivõla protsendiline suurus SKP suhtes Euroopa riikides aastatel 2008–2011. Algandmed: Eurostat

Mõju Euroopale

muuda

Euroopa kriis muutus alates pangandussüsteemi kriisidest riigivõlakriisideks, sest paljud riigid otsustasid maksumaksja raha abil oma pangasüsteeme päästa. Kreeka erines selle poolest, et tal olid pangandussüsteemi probleemide asemel juba probleemid suure riigivõlaga. Mitmed riigid said päästepakette kolmikult (Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Rahvusvaheline Valuutafond), kes rakendasid ka rea erakorralisi meetmeid.

Riigid, mis suutsid majandussurutist vältida

muuda

Poola ja Slovakkia on ainsad kaks Euroopa Liidu liiget, kes suutsid vältida SKP langust aastatel, mida mõjutas suur majandussurutis. 2009. aasta detsembri seisuga ei olnud Poola majandus jõudnud majanduslangusse ega isegi langenud.[34][35]Analüütikud on tuvastanud Poolas positiivse majandusarengu mitu põhjust:

1) erakordselt madal pangalaenude intresside tase ja suhteliselt väga väike hüpoteeklaenude turg;

2) EL-i kaubandustõkete hiljutine kaotamine ja sellest tulenev Poola kaupade nõudluse kasv alates 2004. aastast;

3) EL-i toetused aastast 2004;

4) liigse sõltuvuse puudumine ühest ekspordisektorist;

5) suhteliselt suur siseturg;

6) madalad tööjõukulud, mis jätkuvalt tõmbasid ligi välismaiseid otseinvesteeringuid;

7) majandusraskused kümnendi alguses, mis ajendas toimetulekumeetmeid ette võtma juba enne maailmakriisi.

Soovitused toimetulekuks

muuda

IMFi soovitus

muuda

IMF teatas 2010. aasta septembris, et finantskriis ei lõpe ilma tööpuuduse olulise languseta, kuna sajad miljonid inimesed kogu maailmas olid siiani töötud. IMF kutsus valitsusi üles laiendama sotsiaalseid turvavõrgustikke ja looma töökohti, isegi kui neil on surve kulusid kärpida. Samuti julgustas IMF valitsusi investeerima töötute koolitamisse ja isegi Kreeka valitsusega sarnaste riikide valitsustesse, kus on suur võlaoht, et keskenduda kõigepealt majanduse pikaajalisele taastamisele töökohtade loomisega.[36]

Intressimäärade tõstmine

muuda

Iisraeli Pank tõstis esimesena intressimäärasid pärast globaalse majanduslanguse algust. See tõstis hindu 2009. aasta augustis.[37]

6. oktoobril 2009 sai Austraaliast esimene G20 riik, kes tõstis oma peamist intressimäära. Austraalia Reservpank tõstis intressimäärasid 3,00%-lt 3,25%-ni.[38]

Inflatsiooni ohjeldamiseks tõstis Inglise Pank 2. novembril 2017 esimest korda pärast 2009. aasta märtsi intressimäärasid 0,25%-lt 0,5%-le.

Norra Norges Bank ja India Reservpank tõstsid intressimäärasid 2010. aasta märtsis.[39]

Võrdlus ülemaailmse majanduskriisiga

muuda

17. aprillil 2009 ütles Rahvusvahelise Valuutafondi toonane juht Dominique Strauss-Kahn, et on olemas võimalus, et mõned riigid ei pruugi rakendada asjakohast poliitikat, mis võib majanduslanguse lõpuks depressiooniks muuta. "Globaalse majanduse vabalangus võib hakata taanduma, 2010. aastal on oodata taastumist, kuid see sõltub otsustavalt tänastest poliitilistest otsustest." IMF tõi välja, et erinevalt ülemaailmsest majanduskriisist oli 21. sajandi surutis ühenduses ülemaailmse turuga. Sellised surutised kestavad kauem kui tavalised majanduse allakäigud ja taastuvad kauem.[40]

Eesti 2008.–2010. aasta majandussurutis

muuda
  Pikemalt artiklis Eesti 2008.–2010. aasta majandussurutis

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. *Wessel, David (8. aprill 2010). "Did 'Great Recession' Live Up to the Name?". The Wall Street Journal. also known as *Evans-Pritchard, Ambrose (13. september 2010). "IMF fears 'social explosion' from world jobs crisis". The Daily Telegraph. London.
 2. Larry Elliott, economics editor of The Guardian (5. august 2012). "Three myths that sustain the economic crisis" (blog by expert). The Guardian. Vaadatud 6. augustil 2012. Viis aastat taga lõpetasid pangad üksteisele laenamise. {{cite news}}: parameetris |author= on üldnimi (juhend)
 3. Tully, Shawn (5. mai 2006). "Welcome to the Dead Zone". Fortune. Vaadatud 17.03.2008. Selles artiklis liigitati mitu USA kinnisvarapiirkonda "surnud aladeks", "ohutsoonideks" ja "pelgupaikadeks".
  USA kinnisvaramulli piirkonnad ajakirja Fortune järgi
  "surnud alad" "ohutsoonid" "pelgupaigad"
  Boston Chicago Cleveland
  Las Vegas Los Angeles Columbus
  Miami New York Dallas
  Washington D.C. / Põhja-Virginia San Francisco / Oakland Houston
  Phoenix Seattle Kansas City
  Sacramento Omaha
  San Diego Pittsburgh
 4. This American Life. "NPR-The Giant Pool of Money-April 2009". Pri.org. Originaali arhiivikoopia seisuga 1. juuli 2012. Vaadatud 1. mail 2010.
 5. Michael Simkovic, Competition and Crisis in Mortgage Securitization
 6. "Countries throughout the world will experience an economic slowdown this year as the sovereign debt crisis in Europe continues to unfold"
 7. "Retail sales fell in June for the third straight month, knocking down economic growth projections"
 8. Story by Reuters "China's growth rate slowed for a sixth successive quarter to its slackest pace in more than three years"
 9. Rick Gladstone (18. detsember 2012). "U.N. Presents Grim Prognosis on the World Economy". The New York Times. Vaadatud 19. detsembril 2012.
 10. "World Economic Situation and Prospects 2013". Development Policy and Analysis Division of the UN secretariat. Vaadatud 19. detsembril 2012.
 11. United Nations (15. jaanuar 2013). World Economic Situation and Prospects 2013 (trade paperback) (1st ed.). United Nations. Lk 200. ISBN 978-9211091663. Maailma majandusel on endiselt raskusi kriisijärgse kohanemisega. {{cite book}}: |format= nõuab parameetrit |url= (juhend)
 12. 12,0 12,1 IMF (24. aprill 2009). "World Economic Outlook - April 2009: Crisis and Recovery".
 13. Kuttner, Robert (2013). Debtors' Prison: The Politics of Austerity Versus Possibility. New York: Vintage Books. Lk 40.
 14. Davis, Bob (22. aprill 2009). "What's a Global Recession?". The Wall Street Journal.
 15. Wearden, Graeme (3. juuni 2008). "Oil prices: George Soros warns that speculators could trigger stock market crash". London: The Guardian.
 16. Andrews, Edmund (24. oktoober 2008). "Greenspan Concedes Error on Regulation". The New York Times.
 17. Nouriel Roubini (15. jaanuar 2009). "A Global Breakdown Of The Recession in 2009". Forbes.
 18. Isidore, Chris (1. detsember 2008). "It's official: Recession since Dec '07". CNN Money.
 19. Finch, Julia (26. jaanuar 2009). "Twenty-five People at the Heart of the Meltdown". The Guardian.
 20. Krugman, Paul (4. jaanuar 2009). "Fighting Off Depression". The New York Times.
 21. Cooke, Kristin (21. august 2009). "U.S deficit poses potential systemic risk: Taylor"". Reuters.
 22. Allen, Paddy (29. jaanuar 2009). "Global recession - where did all the money go?". The Guardian.
 23. FCIC (10. märts 2011). "Financial Crisis Inquiry Report- Conclusions".
 24. "FCIC-Final Report Dissent of Wallison" (PDF). Jaanuar 2011.
 25. Sowell, Thomas (2009). The Housing Boom and Bust. Basic Books. Lk 57-58.
 26. Guilford, Gwynn. "House flippers triggered the US housing market crash, not poor subprime borrowers".
 27. FRED. "Real Gross Domestic Product".
 28. Board of Governors of the Federal Reserve System. "Households and Nonprofit Organizations; Net Worth, Level". FRED.
 29. FRED-All Employees Total Nonfarm Payrolls-Retrieved July 7, 2018
 30. U.S Bureau of Labor Statistics. "Civilian Unemployment Rate". FRED.
 31. Chokshi, Niraj (11. august 2014). "Income inequality seems to be rising in more than 2 in 3 metro areas". Washington Post.
 32. Kurtzleben, Danielle (23. august 2014). "Middle class households' wealth fell 35 percent from 2005 to 2011". Vox.com.
 33. "Federal Reserve Board - The Economic Recovery and Economic Policy".
 34. "Central Europe Risks Downgrades on Worsening Finances (Update1)". Bloomberg. 21. september 2009.
 35. "Zloty to Gain, Says LBBW, Most Accurate Forecaster (Update1)". Bloomberg. 9. oktoober 2009.
 36. Alderman, Liz (13. september 2010). "I.M.F. Calls for Countries to Focus on Jobs". The New York Times.
 37. "Israel rate cut suggests more emerging market cuts – Emerging Markets Report".
 38. "Australia raises interest rates". BBC News. 6. oktoober 2009.
 39. "India's Central Bank Raises Interest Rates". The New York Times. 19. märts 2010.
 40. Evans, Ambrose (16. aprill 2009). "IMF warns over parallels to Great Depression". The Daily Telegraph. London.

Välislingid

muuda