Struktuuriisomeer

(Ümber suunatud leheküljelt Struktuuriisomeeria)

Keemias on struktuuriisomeerid ehk seoseisomeerid ühesuguse atomaarse koostise (sama molekulaarvalemi) ja molekulmassiga molekulid, kuid aatomid molekulis on ühendatud erinevas järjestuses. Struktuuriisomeerid on füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad keemilised ained. Seda nähtust nimetatakse struktuuriisomeeriaks.

Orgaanilises keemias võib sama molekulaarvalemiga struktuuriisomeerid jagada erinevatesse klassidesse:

Pentaani skeletiisomeerid
n-Pentaan Isopentaan Neopentaan
Asendiisomeerid
1-Pentanool 2-Pentanool 3-Pentanool
Funktsionaalrühma isomeerid
Tsükloheksaan 1-hekseen


Struktuuriisomeeride arvu ja variatsioone illustreerib alljärgnev tabel, milles on toodud isomeerid molekulaarvalemiga C3H6O.

Keemiline ühend Struktuurivalem Sulamistemperatuur (°C) Keemistemperatuur (°C) Märkus
Allüülalkohol -129 97
Tsüklopropanool 101–102
Propanaal - 81 48 Esineb tautomeerne enoolvorm
Atsetoon - 94.9 56.53 Esineb tautomeerne enoolvorm
Oksetaan - 97 48
Propüleenoksiid - 112 34 Esineb kaks enantiomeeri
Metüülvinüüleeter - 122 6

Vaata ka muuda