Struktuuriisomeer

(Ümber suunatud leheküljelt Struktuuriisomeeria)

Keemias on struktuuriisomeerid ehk seoseisomeerid ühesuguse atomaarse koostise (sama molekulaarvalemi) ja molekulmassiga molekulid, kuid aatomid molekulis on ühendatud erinevas järjestuses. Struktuuriisomeerid on füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad keemilised ained. Seda nähtust nimetatakse struktuuriisomeeriaks.

Orgaanilises keemias võib sama molekulaarvalemiga struktuuriisomeerid jagada erinevatesse klassidesse:

Pentaani skeletiisomeerid
Pentane-2D-Skeletal.svg 2-methylbutane-2D-skeletal.svg Neopentane-2D-skeletal.png
n-Pentaan Isopentaan Neopentaan
Asendiisomeerid
Pentan-1-ol-2D-skeletal.png Pentan-2-ol-2D-skeletal.png Pentan-3-ol-2D-skeletal.png
1-Pentanool 2-Pentanool 3-Pentanool
Funktsionaalrühma isomeerid
Cyclohexane-2D-skeletal.svg 1-hexene.svg
Tsükloheksaan 1-hekseen


Struktuuriisomeeride arvu ja variatsioone illustreerib alljärgnev tabel, milles on toodud isomeerid molekulaarvalemiga C3H6O.

Keemiline ühend Struktuurivalem Sulamistemperatuur (°C) Keemistemperatuur (°C) Märkus
Allüülalkohol Allyl-alcohol.png -129 97
Tsüklopropanool Cyclopropanol.svg 101–102
Propanaal Propanal-skeletal.png - 81 48 Esineb tautomeerne enoolvorm
Atsetoon Acetone-2D-skeletal.svg - 94.9 56.53 Esineb tautomeerne enoolvorm
Oksetaan Oxetane.png - 97 48
Propüleenoksiid PropyleneOxide.png - 112 34 Esineb kaks enantiomeeri
Metüülvinüüleeter Methylvinylether.png - 122 6

Vaata kaRedigeeri