Stabiilsuse kadu

sirge varda kõverdumine survejõu tõttu tugevusõpetuses

Stabiilsuse kadu on mõiste tugevusõpetusest, mis tähendab survejõu teatud suuruse juures sirge varda kõverdumist. Stabiilsuse kadu on samaväärne purunemisega, ning seda tuleb vältida. Konstruktsiooni arvutust, mille eesmärgiks on stabiilsuse kao vältimine, nimetatakse stabiilsusarvutuseks.

Stabiilsuse kadu ohustab eelkõige pikki ja peeneid surutud vardaid, õhukesi plaate, koorikuid (koorikvõlle jt. õhukeseseinalisi võlle).

Küberneetikas, automaatjuhtimissüsteemides ja tagasiside puhul üldse võib esineda tagasisidega süsteemi stabiilsuse kadu ehk püsivuse kadu ehk võnkumaminek. Selle põhjuseks on sageli tagasisidestatud süsteemi osade (komponentide) parameetrite muutumine või muutuja jõudmine süsteemi töötamise käigus mõne süsteemi osa läbivkarakteristiku olulise ebalineaarsusega kohta (näiteks elektroonse võimsusvõimendi väljundastme puhul).

Stabiilsuse kao vältimiseks teostatakse tagasisidestatud süsteemide projekteerimisel süsteemi analüüs ühe või mitme stabiilsuse kriteeriumi alusel.