Spetsifikaat

(Ümber suunatud leheküljelt Spetsifikatsioon)

Spetsifikaat (ingl.k. specification) on dokument, mis määratleb nõuded. Mittesoovitav on toortõlkeline spetsifikatsioon.

Olenevalt otstarbest võib spetsifikaate liigitada erinevalt: tootespetsifikaat, teenuse spetsifikaat, kvaliteediohje spetsifikaat, jms

Spetsifikatsioon- (materjalide-vahendite ja tööde loetelu) - ehitusliku projekti osa, tavaliselt infotabeli kujul, mis on mõeldud põhialuseks kuluarvestuse, eelarve või hinnapakkumise koostamisel

tavaliselt sisaldab:

  • *rea /positsiooni numbrit;
  • *kasutatud materjalide, seadmete vahendite (kulurea) nimetust, mõnikord ka teostatavate tööde nimetusi- näit. demontaaž, kuna selle mahtu tavaliselt kulumaterjalidega ei kirjeldata.
  • *marki, tootjat vms. tehnilist täpsustavat kirjeldust,
  • *arvestusühikut,
  • *arvulist ühiksuurust,
  • *märkused - olulist lisainformatsiooni.