Spektraaltihedus

Spektraaltihedus kirjeldab aegrea sageduslikku võimsusjaotust. Aegrea võimsusspekter kirjeldab signaali võimsuse sageduslikku jaotust. Vastavalt Fourier' analüüsile võib füüsikalisi signaale esitada diskreetsete sageduste summana ehk spektrina või pidevspektrina. Signaali ajas keskmistatud sageduslikku jaotust nimetatakse tema spektriks.