Sotsiaalne konservatism

Sotsiaalseks konservatismiks nimetatakse poliitilist ideoloogiat ja/või vaateid moraalile, mis peavad oluliseks säilitada seda, milles nähakse ühiskonna traditsioonilisi väärtushinnanguid ja käitumisnorme.

Kristliku taustaga ühiskondades näeb sotsiaalne konservatism tavaliselt traditsioonilise peremudelina paljulapselist monogaamset abielu mehe ja naise vahel ning on homoseksuaalsuse, samasooliste partnerlusseaduste ja abortide vastu.

Erinevalt majanduskonservatiividest võivad sotsiaalkonservatiivid toetada riigi sekkumist majandusellu.

Eestis propageerivad sotsiaalset konservatismi üldprogrammiliselt erakond Eesti Kristlikud Demokraadid; pere- ja majanduspoliitiliselt Eestimaa Rahvaliit ning erakondadeväliselt Elukultuuri Instituut.