Soolak on soolalembeste taimedega maa-ala, mille mullas on palju kergesti lahustuvaid sooli. Soolakud on omased kuiva kliimaga aladele, näiteks stepile, kuivstepile, kõrbetele jt. Neis paigus on aurumise tüüpi veerežiim ehk aurumine ületab sademeid.

Soolakud võivad tekkida ka põldude ebaõigel niisutamisel, vastavaid soolakuid nimetatakse ka sekundaarseiks soolakuiks.