Soojusliikumine

Soojusliikumine on aineosakeste korrapäratu liikumine. Soojusliikumise keskmine kineetiline energia määrab keha temperatuuri.

Vaata ka muuda