Venemaa Keisririigi Siseministeerium

(Ümber suunatud leheküljelt Siseministeerium (Venemaa Keisririik))

Venemaa Keisririigi Siseministeerium oli 1802. aastal keiser Aleksander I poolt algatatud Venemaa keisririigi riigihaldusreformi käigus moodustatud riikliku julgeoleku, sisejulgeoleku, siseturvalisuse, kinnipeetute ja süüdimõistetute valve, avaliku korra ja heaolu kindlustanud ametkond, mis likvideeriti pärast 1917. aasta veebruarirevolutsiooni Venemaa Ajutise Valitsuse poolt.

Ministeeriumi juhtkond ja struktuur

muuda

Siseminister

muuda

Siseminister oli ministeeriumi juht. Aastatel 1802−1917 oli ametis 31 siseministrit. Aastatel 1880−1917 oli minister ühtlasi Üksik Sandarmikorpuse šeff.

Struktuur

muuda

Siseministeerimile allunud piirkondlike kubermangu kindralkuberneride abid ülempolitseimeistrid olid kubermangude kõrgemad politseijuhid: Ülempolitseimeistri enk linna politseiülema ametikohad loodi 1766. aastal. Alates 1779. aastast juhatas ülempolitseimeister linna politseid ja vastutas heakorra ning korra eest linnas, oli linna Heakorravalitsuse ülem (alates 1782. aastast) ja tuletõrjekorralduse eest vastutaja linnas. Pärast 1871. aastat linnavalitsuste moodustamist, kaotati ÜP. ametikoht 1873. aastal,kuid taastati ajutiselt aastatel 1881 kuni 1883.

Kirjandus

muuda
  • Министерство внутренних дел. 1802-1902. Исторический очерк. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, 1901 [1].