SimpleText

SimpleText on lihtne tekstiredaktor Mac OS-i operatsioonisüsteemile. Programm sarnaneb Windowsi programmiga WordPad.

SimpleText võimaldab teksti vormindamisel kasutada paksu ja kaldkirja, allajoonimist, muuta teksti fonti ja suurust.