Signaali spekter

Signaali spekter on sagedusspekter, mille moodustavad eri sagedusega harmoonilise võnkumise komponendid. Perioodiliste signaalide puhul vastab signaali spekter Fourier' reale ehk tema harmoonikute kogumile:

,

kus ja on ringsagedus.

Helisignaali puhul esitatakse spektreid tihti logaritmilises skaalas (teljestikus).

Signaali spektri all võidakse mõelda ka spektraaltiheduse jaotumust üle sageduse või spektri(te) mähisjoont (näiteks helisignaali korral).

Vaata kaRedigeeri