Signaali spekter

Signaali spekter on sagedusspekter, mille moodustavad eri sagedusega harmoonilise võnkumise komponendid. Perioodiliste signaalide puhul vastab signaali spekter Fourier' reale ehk tema harmoonikute kogumile:

,

kus ja on ringsagedus.

Helisignaali puhul esitatakse spektreid tihti logaritmilises skaalas (teljestikus).

Signaali spektri all võidakse mõelda ka spektraaltiheduse jaotumust üle sageduse või spektri(te) mähisjoont (näiteks helisignaali korral).

Vaata ka

muuda