Ava peamenüü

Signaali spekter s(f) on signaali s(t) kõikide harmooniliste komponentide si(t)=Si·sin(ωit+Φi) summa:
    s(f)= ΣSi(f).

Matemaatilises mõttes vastab spekter signaali Fourier' teisendusele. Signaali sageduse all võidakse vastavalt sellele mõista ka nurksagedust ehk ringsagedust ω=2πf.

Perioodiliste signaalide puhul vastab signaali spekter signaali Fourier' reale ehk tema harmoonikute kogumile.

Helisignaali puhul esitatakse spektreid tihti logaritmilises skaalas (teljestikus).

Signaali spektri all võidakse mõelda ka spektraaltiheduse jaotumust üle sageduse või spektri(te) mähisjoont (näiteks helisignaali korral).

Vaata kaRedigeeri