Selektiivsus (keemia)

(Ümber suunatud leheküljelt Selektiivne reaktsioon)

Selektiivsus keemias on seotud enamasti selektiivreaktsioonidega, see on valikuliselt toimuvate reaktsioonidega, milles saadakse põhiliselt üks produkt mitmest võimalikust.

Reaktsiooni kiiruse ja produktide koostise määravad eelkõige reaktsiooni tsentriga seotud asendusrühmade elektroonsed ja steerilised faktorid, vähem keskkonna omadused. Siiski, paljudel juhtudel on oluline mõju ka reaktsioonitsentrist kaugemal olevatel rühmadel ehk intramolekulaarsetel efektidel.

Selektiivse reaktsiooni olemuse alusel jagunevad need erinevateks tüüpideks:

  • Kemoselektiivses reaktsioonis saadakse valdavalt üks produkt võimalikest; see on seotud komponentide suhtelise (selektiivse) reaktsioonivõimega
  • Regioselektiivses reaktsioonis saadakse valdavalt üks võimalikest struktuuriisomeeridest (seoseisomeeridest); see on eelkõige seotud reaktsioonitsentris olevate asendusrühmade struktuuriga. 100% regioselektiivne reaktsioon on regiospetsiifiline.


cis-Selektiivsus

Vaata ka

muuda