Seebistumisarv on ühe grammi aine (rasva) seebistamiseks kuluv kaaliumhüdroksiidi kogus milligrammides.

Seebistumisarv määratakse aine proovi ja kaaliumhüdroksiidi (KOH) kaalutiste keetmisel etanooli lahuses ning reageerimata KOH tiitritakse vesinikkloriidi (HCl) lahusega. Iseloomustab see aine koostisse kuuluvate seotud (estritena) ja vabade rasvhapete keskmist molekulmassi (ahela pikkust). Seebistumisarv on happearvu ja estriarvu summa.

Vaata ka muuda