Schengeni viisaruum

Schengeni viisaruum (ka Schengeni tsoon) on ala Euroopas, milles Schengeni leppe alusel on kaotatud riikidevaheline piirikontroll.

Schengeni ruum
██ Schengeni ruumi liikmed
██ Tulevased Schengeni viisaruumi liikmed

Schengeni ruumi kuulub 26 riiki, mille hulgas on suurem osa Euroopa Liidu riike ja neli Euroopa Liitu mitte kuuluvat riiki (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits). EL liikmetest ei kuulu viisaruumi Rumeenia, Bulgaaria, Küpros. Horvaatia, olles Euroopa Liiduga liitunud alles 1. juulil 2013, ei saanud alustada liitumisprotsessi enne kaheaastast liikmelisust (1. juulit 2015), praegu toimuvad liitumiskõnelused, ning Horvaatia saab Schengeni liikmeks eeldatavalt 2016./2017. aastal. Suurbritannia ja Iirimaa pole samuti liitunud, kuid osalevad Schengeni koostöös (politseitöö, võitlus uimastite vastu ja kaasatus teabesüsteemi SIS loomisse).

Liikmeksolek ja rakendatus (piirikontrolli kaotamine)Redigeeri

Lipp Riik Liitunud
Rakendatud
  Austria 28. aprill 1995 1. detsember 1997
  Belgia 14. juuni 1985 26. märts 1995
  Tšehhi 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Taani 19. detsember 1996 25. märts 2001
  Eesti 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Soome 19. detsember 1996 25. märts 2001
  Prantsusmaa 14. juuni 1985 26. märts 1995
  Saksamaa 14. juuni 1985 26. märts 1995
  Kreeka 6. november 1992 26. märts 2000
  Ungari 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Island 19. detsember 1996 25. mai 2001
  Itaalia 27. november 1990 26. oktoober 1997
  Läti 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Leedu 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Liechtenstein 28. veebruar 2008 19. detsember 2011
  Luksemburg 14. juuni 1985 26. märts 1995
  Malta 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Holland 14. juuni 1985 26. märts 1995
  Norra 19. detsember 1996 25. märts 2001
  Poola 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Portugal 25. juuni 1992 26. märts 1995
  Slovakkia 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Sloveenia 1. mai 2004 21. detsember 2007
  Hispaania 25. juuni 1992 26. märts 1995
  Rootsi 19. detsember 1996 25. märts 2001
  Šveits 26. oktoober 2004 12. detsember 2008

Laienemine ja tulevikRedigeeri

Lipp Riik Liitunud
Eeldatav rakendusaeg
  Bulgaaria 1. jaanuar 2007
  Horvaatia 1. juuli 2013
  Küpros 1. mai 2004 oleneb osaliselt Küprose konfliktist
  Rumeenia 1. jaanuar 2007