Sauga valla vapp

Sauga valla vapp on Pärnu maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Sauga valla vapp.

Sauga valla vapp

Vappi etalonkujutis on kinnitatud riigisekretäri poolt 11. oktoobril 1996.

Vapi autor on M. Lauk.

Vapi kirjeldus muuda

Sauga valla vapiks on rohelisel kilbil ülaservast lähtuv, alaservani ulatuv hõbedane teravik, milles samasuunaline roheline teravik kümne kuldse viieharulise tähega 4+3+2+1. Vapi laiuse ja kõrguse suhe on 9:12.

Põhjendus muuda

Roheline tähistab loodust, ärassarikas märgib Sauga ja Pärnu jõe ühinemist, tähed tähistavad valla külasid.

Vapi kasutamise kord muuda

Sauga valla vappi kasutatakse:

  1. vallavolikogu, vallavalitsuse, valla asutuste, samuti äriühingute, mille aktsiate või osade ainuomanikuks on Sauga vald, pitsatitel ja dokumendiplankidel;
  2. valla autasudel, meenetel ja ametimärkidel, samuti vallaametiasutuste ümbrikel ja muudel ametlikel trükistel;
  3. vallavalitsuse hoonel, valla piiritähistel ja vallavalitsuse ning vallaasutuste siltidel;
  4. eelpool nimetamata juhtudel võib valla vappi kasutada üksnes vallavalitsuse loal.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda