Samojedistika on teadusharu, mis uurib samojeedi rahvaid ja keeli. See on osa uralistikast, mis uurib uurali rahvaid ja keeli.