Suurbritannia Salanõukogu

(Ümber suunatud leheküljelt Salanõukogu (Suurbritannia))

Suurbritannia salanõukogu (Privy Council of the United Kingdom; täisnimega Tema Majesteedi Auväärseim Salanõukogu, inglise keeles Her Majesty's Most Honourable Privy Council) on Suurbritannia monarhi ametlik nõunike kogu. Enamik selle liikmeist on kogenud poliitikud, kes kuuluvad (või on kuulunud) Suurbritannia parlamendi alam- või ülemkotta.

Ajaloolise Inglismaa salanõukogu järeltulijana oli salanõukogu mõjuvõimas institutsioon, kuid selle poliitilisi otsuseid langetab tänapäeval üksnes üks selle komiteedest, Suurbritannia valitsuskabinet. Formaalselt nõustab nõukogu suverääni kuningliku prerogatiivi kasutamisel ning koos annavad nad (niḿe all Queen in Council) välja täidesaatvaid akte (Orders in Council). Salanõukogul endal on delegeeritud voli anda välja käske (Orders of Council), mis peamiselt reguleerivad mõningaid riiklikke institutsioone. Samuti nõustab salanõukogu suverääni kuninglike hartade väljaandmisel, mis annavad organisatsioonidele eristaatuse ning omavalitsustele linna või borough' staatuse.

Kuninganna ja salanõukogu koos kannavad ka mõningaid kohtulikke funktsioone, ehkki praktikas tegeleb juhtumite ärakuulamise ja otsuselangetamisega üksnes salanõukogu kohtukomitee (Judicial Committee of the Privy Council). Kohtukomitee koosneb kõrgematest kohtuametnikest, kes on määratud salanõunikeks: Ühendkuningriigi ülemkohtu kohtunikud, Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu kohtunikud, Põhja-Iirimaa apellatsioonikohtu kohtunikud, Šotimaa kõrgeima tsiviilkohtu Inner House of the Court of Session kohtunikud, ja teiste Briti Rahvaste Ühenduse liikmesmaade kohtunikud. Varem oli salanõukogu kogu Briti impeeriumi (mitte Ühendkuningriigi) kõrgeim apellatsioonikohus ning see jätkab apellatsioonide vastuvõttu Briti Krooni sõltkondadelt, ülemereterritooriumitelt ja realt Briti Rahvaste Ühenduse liikmesmaadelt.