Saarte-Lääne praostkond

Saarte-Lääne praostkond oli luteri kiriku praostkond Eestis, Läänemaal ja Lääne-Eesti saartel.

Aastal 1951 ühinesid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarte-Lääne praostkonna Hiiumaal asuvad kogudused Saaremaa praostkonnaga ja moodustus Saarte praostkond. Noarootsi Püha Katariina kogudus ühines samal ajal Lääne praostkonnaga.

Ajalugu

muuda

1627. aastal nimetas Rootsi kuningas Gustav II Adolfi poolt Eestimaale kohalikku kirikuelu reformima saadetud Västeråsi piiskop Johannes Rudbeckius, Eestimaal ametisse Eestimaa Provintsiaalkonsistooriumile allunud maapiirkondade praostid: Harju praostkonda, Järva praostkonda, Viru praostkonda, Maa-Lääne praostkonda, Ranna-Lääne praostkonda, Saarte-Lääne praostkonda, ehkki Saaremaa ja Muhumaa olid Liivi sõja ajal läinud Taani kuningriigi koosseisu, mille osaks jäid nad kuni 1645. aastani, Brömsebro rahuni.

18. sajandi viimasel veerandil, pärast asehalduskorra kehtestamist (1784–1796) moodustati eraldi praostkonnad Eesti- (Põhja-Eestis igas kreisis, sh: Haapsalu 1. praostkond (Haapsalu, Noarootsi, Ridala, Lääne-Nigula, Martna kihelkond); Haapsalu 2. praostkond (Lihula koos Kirbla abikirikuga, Karuse, Hanila koos Varbla abikirikuga, Mihkli, Vigala kihelkond); Haapsalu 3. praostkond (Käina, Reigi, Pühalepa, Vormsi kihelkond).

20. sajandi alguses olid Saarte-Lääne praostkonna kirikukihelkonnad Haapsalu kreisis Läänemaal, Vormsi saarel ja Hiiumaal: Noarootsi kihelkond, Vormsi kihelkond, Pühalepa kihelkond, Käina kihelkond, Emmaste kihelkond, Reigi kihelkond[1].

EELK Saarte-Lääne praostkonnas olid aastal 1939 järgmised kogudused: Emmaste Immanueli kogudus, Käina Martini kogudus, Kärdla Johannese kogudus, Noarootsi Püha Katariina kogudus, Pühalepa Laurentsiuse kogudus, Reigi Jeesuse kogudus.

Saarte-Lääne praostide loend

muuda

1941. aastal, pärast Käina koguduse õpetaja, abipraost Voldemar Kirotari küüditamist, oli praostkonna ainus vaimulik Emmaste koguduse õpetaja Matt Lillipuu.

Viited

muuda