SI-süsteemi põhiühikud

(Ümber suunatud leheküljelt SI põhiühikud)

SI-süsteemi põhiühikud on rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi mõõtühikud, millel põhinevad kõik teised füüsikaliste suuruste ühikud selles süsteemis.

Põhiühikud ja nende vastastikune seotus; nooled on suunatud sõltuva ühiku poole nendelt ühikutelt, millele defineerimisel tuginetakse

Vastavalt Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsi (CGPM) 1960. ja 1971. a otsustele on füüsikalised põhisuurused mõõdetavad järgmiste põhiühikutega:

Põhiühikuid defineeritakse ehk määratletakse sobivalt valitud füüsikakonstantide fikseeritud arvväärtuste alusel. Fikseeritud väärtused (seega ilma mõõtemääramatuseta) on kehtestatud selleks, et põhiühikute arvväärusi saaks täpselt väljendada. Fikseeritud on iga konstandi niisugune arvväärtus, mis kehtestamise ajal vastas kõige paremini mõõtmistulemustele. Konstantide fikseeritud arvvääruste ja nende mõõtühikute omavahelise seose kaudu saab põhiühikuid kirjeldada ja matemaatiliselt avaldada.[1]

Põhiühikute defineerimiseks vajalike füüsikakonstantide fikseeritud väärtused (20.05.2019)

muuda
 
Põhiühikute seosed omavahel ja seitsme füüsikakonstantidega, mille numbriliste väärtuste abil põhiühikud defineeritakse
Tseesium-133 aatomi häirimata põhioleku ülipeenstruktuuri kahe energiataseme vahelise ülemineku sagedus
 
Valguse kiirus vaakumis
 
Plancki konstant
 
Elementaarlaeng
 
Boltzmanni konstant
 
Avogadro arv
 
540 THz sagedusega monokromaatilise kiirguse valgusviljakus

 

Põhiühikute definitsioonid

muuda

Sekund

muuda

Sekundi määratlus põhineb tseesium-133 aatomi põhioleku peenstruktuuri kahe energiataseme vahelise ülemineku sageduse   fikseeritud arvväärtusel

 

Meeter

muuda

Meetri määratlus põhineb vaakumis levival valguse kiiruse   fikseeritud arvväärtusel

 

Kilogramm

muuda

Kilogrammi määratlus põhineb Plancki konstandi   fikseeritud arvväärtusel:  

Amper

muuda

Ampri määratlus põhineb elementaarlaengu   fikseeritud arvväärtusel:

 

Kelvin

muuda

Kelvini määratlus põhineb Boltzmanni konstandi   fikseeritud arvväärtusel ja sellest tulenevalt sekundil, meetril ja kilogrammil:

 

Mooli määratlus põhineb Avogadro arvul  :

 

Kandela

muuda

Kandela määratlus põhineb 540 THz sagedusega monokromaatilise kiirguse valgusviljakuse   fikseeritud arvväärtusel 683 luumenit vati kohta.

 

Vaata ka

muuda

Viited

muuda

Välislingid

muuda