Sündikaat

Sündikaadi mõiste märgib vabatahtlikult organiseerunud ja oma huvide kaitseks koostööd tegevate üksikisikute, ettevõtete ja muude organisatsioonide ühendust.  

Angloameerika kultuuriruumis on sõna syndicat vasteks tavaliselt sõna union. Nõukogude Venemaal viitas sõna sündikaat ametiühingutele, mis ei allunud kommunistliku partei kontrollile. Kataloonias hakati 1930. aastat üldstreigi järel töölisorganisatsioone, mis võtsid enda kontrolli alla tehased, nimetama sündikaatideks. Poliitilist liikumist, mis eitab ametnike poolt juhitud sotsiaalriigi olemasolu vajalikkust, ja propageerid eraisikute vabatahtlikul koostöö põhinevat ja demokraatlikult juhitud ühiskonnakorraldust, nimetatakse anarhosündikalismiks.

EtümoloogiaRedigeeri

Sündikaadi mõiste tõid kasutusse prantslased. Nende sõna syndicat ja märkis eraõiguslikku ühendust (s.h ametiühingut), mis juhtis ja korraldas kogukonna ühiste huvide kaitset (tähendusega: asjaajaja või administraator). See on omakorda on tuletatud kreeka sõnadest syn (συν), mis märkis ühendust ja diké, mis märkis reeglit, seadust või õiglust. Kreeka kultuuris märkis sõna sundikos (σύνδικος), usaldusisikut või kaitsjat kohtumenetluses.[1]

Prantsusmaal 1730. aastal väljaantud sõnaraamat määratles ühendust, kui organisatsiooni mille eesmärgiks on ametialaste huvide kaitsmine. Sellega mõeldi tsunfte ja gilde. 1791. aasta Le Chapelier’i seadusega sündikaadi keelustati. Sündikaadi mõiste muutus aktuaalseks 1864. aastal, kui Olliveri seadusega tunnistati tööliste õigust organiseeruda ja streikida. Sündikaadid legaliseeriti siiski alles 1884. aastal Waldeck-Rousseau seadusega. Sündikaadi mõiste märkis ka valdade ja kihelkondade liitusid.[2]

Kriminaalne sündikaatRedigeeri

Ameerika inglise keeles kutsutakse nii ka kurjategijaid liitvat organisatsiooni.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Hetzel, Anne-Marie, « Quand les dictionnaires parlent du syndicat », Mots. Les langages du politique, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 36, no 1,‎ 1993, p. 102–109
  2. Hetzel, Anne-Marie, « Quand les dictionnaires parlent du syndicat », Mots. Les langages du politique, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 36, no 1,‎ 1993, p. 110–116