Sõjaväelinnak

Sõjaväelinnak ehk sõjaväebaas on alaliste militaarülesannete täitmiseks rajatud või kasutusele võetud ehitiste kompleks.

Ühe Saksa sõjaväelinnaku pääsla

Reeglina on sõjaväelinnak piiratud aiaga, varustatud valvega ja suletud kõrvalistele isikutele. Hoonestus üritatakse paigutada kompaktselt ja funktsionaalselt. Sõjaväelinnakud võivad olla koondatud ühe garnisoni haldusalasse.

Sõjaväelinnak võib olla otstarbelt näiteks väeüksuse alaline paiknemiskoht, ladu või logistiline kompleks, valve- või seireteenistuse tugikoht, tervisekeskus või haigla, sõjaväelennuväli, sõjasadam, statsionaarsete relvasüsteemide positsioon, kindlus.

Üksuse või väekoondise paiknemislinnak koosneb üldjuhul staabihoonest, riviplatsist, pääslast, kasarmutest, sööklast, tehnikapargist, laatsaretist, spordikompleksist sõdurkodust või klubist, laokompleksist, lasketiirust, vahtkonna- ja arestimajast/-ruumidest.

Linnaku läheduses või territooriumil võib olla parkla sõjaväelaste või külastajate isiklikele sõidukitele. Samuti võib linnaku territooriumil või selle läheduses asuda kaadrisõjaväelaste ühiselamu.

Vaata ka

muuda