Sõjatribunal on rahvusvahelise õiguse kohtumõistmise süsteemi osa, mille jurisdiktsiooni alla kuuluvad sõjaväelaste ja sõjategevuse ajal toime pandud inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegude ning mõnel juhul ka sõjaväe ja sõjaväelaste suhtes toime pandud õigusrikkumiste menetlemine ja õigusemõistmine.


Siseriiklike sõjaväega seotud süütegude ja sõjaväelaste ning sõjalise võimsuse, kehtestatud sõjaseisukorra vastu suunatud õigusrikkumistega tegelenud kohtuid:

Vaata ka

muuda