Ruti raamat Vanas Testamendis on lühike jutustus Moabimaa lesest Rutist, kellest sai Taaveti esiema.

Jutustuse põhiideeks on näidata, kuidas Jumala tahe määrab ära inimese elukäigu ja kuidas iga ebaõnnestumine võib olla oluliseks kogemuseks.

Struktuur muuda

  • Rutt ja Noomi saabuvad Petlemma (Rt 1:-22)
  • Rutt ja Boas viljapõllul (Rt 2:1-23)
  • Rutt ja Boas rehealusel (Rt 3:1-18)
  • Ruti abiellumine ja poja sünd (Rt 4:1-17)
  • Peretsi sugu (Rt 4:18-22)

Välislingid muuda