Romanistika on kitsamas tähenduses romaani keeli (romaani filoloogia) ning laiemas tähenduses romaani rahvaste kultuuri käsitlev teadusharu.