Robert Innis

Robert E. Innis on ameerika semiootik.

Ta töötab Massachusettsi Ülikoolis Lowellis.

Ta on ühe maailma esimese semiootika antoloogia (1984) koostaja.