Riigihangete vaidlustuskomisjon

Riigihangete vaidlustuskomisjon on sõltumatu ja erapooletu kohtuväline vaidluste lahendamise organ, mis viib läbi riigihangete seaduses sätestatud vaidlustusmenetlust seaduses ettenähtud alustel ja korras. Vaidlustuskomisjoni töökord on kehtestatud riigihalduse ministri 17. juuli 2017 määrusega nr 60 "Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus". Menetlust riigihangete vaidlustuskomisjonis reguleerib riigihangete seaduse 8. peatükk.

Alates 1. maist 2017 on vaidlustuskomisjon neljaliikmeline: Taivo Kivistik (juhataja), Mart Parind, Ulvi Reimets, Angelika Timusk.