Retsessiivsus on geneetikas ühe tunnuse (alleeli) varjuvus tunnusepaaris (alleelipaaris) heterosügootse genotüübi puhul[1].

Retsessiivne tunnus (sh defekt, haigus) avaldub ainult homosügootsuse (alleelipaari aa) korral.

Retsessiivsus saab avalduda ainult dominantsuse puudumisel.

Retsessiivsus on dominantsuse vastandnähtus.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Viikmaa, M. Klassikalise geneetika leksikon. Vaadatud 30.07.2011.

Kirjandus muuda