Saastamine

(Ümber suunatud leheküljelt Reostaja)
Mitte segi ajada mõistega Saastumine

Saastamine ehk saastus ehk reostamine ehk reostus on ainete, vibratsiooni, soojuse või müra inimtegevusest põhjustatud otsene või kaudne väljutamine õhku, vette või pinnasesse nii, et see võib ohustada inimeste tervist või keskkonda, põhjustada varalist kahju või kahjustada või häirida keskkonna puhkeotstarbelist või muud õiguspärast kasutamist[1].

Suured tööstusettevõtted on ühed suuremad õhu saastajad. Suitsevad korstnad on klassikaliseks saastamise näiteks.

Sõltuvalt reostaja liigist saab eristada füüsikalist (nt vibratsioon, müra), keemilist (nt fenoolid, klooritud süsivesinikud) ja bioloogilist (mikroobid) reostust.

Laias laastus saab saastamist jagada punkt- ja hajareostuseks.

Vaata ka muuda

Viited muuda