Regulaarne maatriks

Lineaaralgebras nimetatakse ruutmaatriksit A regulaarseks maatriksiks ehk regulaarmaatriksiks (ka pööratavaks maatriksiks, kidumata maatriksiks, kõdumata maatriksiks), kui leidub selline maatriks B, et

.

Maatriksit B nimetatakse A pöördmaatriksiks ja tähistatakse A−1.

Ruutmaatriksit, mis pole regulaarne, nimetatakse singulaarseks.

OmadusedRedigeeri

Kui maatriks B eksisteerib, siis ka

 

Maatriks A üle korpuse on regulaarne parajasti siis, kui selle determinant pole null, st kui

 .


Vaata kaRedigeeri