Regulaarne funktsioon

Ühe muutuja regulaarne funktsioon ehk holomorfne funktsioon on kompleksmuutuja funktsioon . mille määramispiirkond on lahtine hulk U ning mis on diferentseeruv hulga U igas punktis. [1]

Kuigi see definitsioon on analoogiline diferentseeruva reaalmuutuja funktsiooni definitsiooniga, osutub kompleksmuutuja funktsiooniteoorias, et erinevalt reaalmuutuja funktsioonide diferentseeruvusest on tegu väga tugeva omadusega. Näiteks on regulaarne funktsioon alati lõpmatu arv kordi diferentseeruv funktsioon ning ta on igas punktis arendatav astmeritta (analüütiline funktsioon).

Et regulaarsed funktsioonid langevad kokku analüütiliste kompleksmuutuja funktsioonidega, siis nimetatakse neid kompleksmuutuja funktsiooniteoorias sageli analüütilisteks funktsioonideks.

Funktsiooni regulaarsus on defineeritav ka mitme muutuja funktsioonide korral.

Ühe muutuja regulaarsed funktsioonidRedigeeri

DefinitsioonidRedigeeri

Olgu   komplekstasandi lahtine alamhulk ning   punkt selles alamhulgas. Funktsiooni   nimetatakse kompleksselt diferentseeruvaks funktsiooniks punktis  , kui eksisteerib piirväärtus

 .

Sel juhul tähistatakse seda piirväärtust  .

Funktsiooni   nimetatakse regulaarseks punktis  , kui eksisteerib punkti   ümbrus, milles   on kompleksselt diferentseeruv funktsioon.

Kui   on regulaarne kogu komplekstasandil  , siis nimetatakse funktsiooni   täisfunktsiooniks.

SelgitusedRedigeeri

Erinevus kompleksse ja reaalse diferentseeruvuse vahelRedigeeri

Mitte iga diferentseeruv funktsioon  , kus  , ei osutu regulaarseks, kui käsitada teda funktsioonina komplekstasandil. Reaalarvude puhul nimetatakse funktsiooni diferentseeruvaks, kui eksisteerib niisugune  -lineaarne kujutus  , et kehtib võrrand

 ,

kus   on funktsioon, mille korral

 .

Regulaarsete funktsioonide korral peab   olema  -lineaarne, mis tähendab tugevat kitsendust.

Kompleksse ja reaalse diferentseeruvuse vaheline seosRedigeeri

Funktsioon   on kompleksselt diferentseeruv parajasti siis, kui   on pidevalt osaliselt diferentseeruvad ning on rahuldatud Cauchy-Riemanni võrrandid

  ja  .

NäitedRedigeeri

Järgmised funktsioonid on regulaarsed kogu komplekstasandil  :

Järgmised funktsioonid ei ole mitte üheski punktis   kompleksmuutuja diferentseeruvad funktsioonid ega ole seega ka mitte kuskil regulaarsed:

  • moodulifunktsioon  
  • projektsioonid reaalosale   ja imaginaarosale  
  • kaaskompleksarvu võtmine  

OmadusedRedigeeri

Kui   on kompleksselt diferentseeruvad punktis  , siis on seda ka   ja  . Kui  , siis on ka   punktis   kompleksselt diferentseeruv.

Peale selle, kehtivad summa tuletise reegel, korrutise tuletise reegel, jagatise tuletise reegel ja liitfunktsiooni diferentseerimise reegel.

Järgnevad regulaarsete funktsioonide omadused, millel puudub vaste reaalmuutuja funktsioonide korral.

Järgnevas olgu   piirkond ja   regulaarne.

Cauchy integraalteoreemRedigeeri

Kui   on ühelisidus ja   on tsükkel alamhulgas  , siis kehtib Cauchy integraalteoreem

 

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Jürimäe, E. (1983). Kompleksmuutuja funktsioonide teooria lühikursus. Tallinn: Valgus.