Reaktor (keemia)

Keemias on reaktor aparaat, milles toimub mingi aine saamiseks vajalik keemiline protsess.

Reaktoreid liigitatakse

Reaktorite hulka kuuluvad näiteks reaktsioonikolonnid, reaktsioonikambrid, reaktsioonitornid, autoklaavid, polümerisaatorid jm. Tavalisim on vedelas faasis kulgevate reaktsioonide teostamiseks kasutatav segajaga reaktor.

Vaata ka muuda