Rakendusökoloogia

Rakendusökoloogia on ökoloogia valdkond, mis tegeleb ökosüsteemide majandamise ja ökotehnoloogia valdkonna teaduslike probleemidega.

Rakendusökoloogia harud on näiteks