Rakendus

Wikimedia täpsustuslehekülg

Rakendus on objekti eesmärgipärane kasutus.

Arvutiprogrammide puhul räägitakse tarkvararakendustest, rakendusprogrammidest või rakendusliidestest.

On olemas rakendusteadused, milles tegeldakse rakendusuuringute läbiviimisega. Rakendusteaduste hulka kuuluvad näiteks rakenduslingvistika, rakendusmatemaatika, rakendusökoloogia, rakenduseetika, rakendusgeoloogia, rakendustarkvara.

Kaunites kunstides on olemas rakenduskunsti valdkond.

Hariduses on olemas rakendusharidus, mida viljeldakse näiteks rakenduskõrgkoolis.