Raili Pool (aastani 1989 Raili Lembinen; sündinud 16. oktoobril 1969 Raplas) on Eesti eesti filoloog.[1]

Elulugu

muuda

Raili Pool on õpetajate tütar.[1]

Lõpetas 1987 Rapla Keskkooli, 1992 TÜ eesti filoloogia osakonna, M.A. (1999, TÜ), väitekiri "Ainsuse 1. ja 2. isiku personaalpronoomenite eri kujude kasutamisest" (Tartu, 1999), Ph.D. (eesti keel, 2007, TÜ), väitekiri "Eesti keele teise keelena omandamise seaduspärasusi täis- ja osasihitise näitel" (Tartu, 2007). Oli 1992–1999 TÜ eesti keele (võõrkeelena) õppetooli assistent, 1999–2004 lektor, 2004– TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna kontrastiivse keeleteaduse teadur. Õpetanud TÜ-s erinevaid praktilise eesti keele aineid ning eesti keele lauseõpetust; koostanud õppevahendeid.[1]

Teadustöö

muuda

Uurimisvaldkonnad: eesti keele kui teise keele omandamine ja kasutus. Emakeele Seltsi (1998) ja Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige (2004). Üle 10 teadustrükise.[1]

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Teoseid

muuda
  • Eesti keele verbirektsioone. Tartu, 1996, 2. trükk 1999, 3. trükk 2001
  • About the use of different forms of the first and second person singular personal pronouns in Estonian cases. // Estonian: Typological Studies III. Tartu, 1999
  • Muutused eesti keelt teise keelena kõnelejate suhtlusstrateegiate kasutuses ühe aasta jooksul (kaasautor T. Kikerpill). // Lähivertailuja 13. Joensuu, 2003
  • Kivinemisnähtusi vene üliõpilaste kirjalikus eesti keeles (kaasautor E. Vaimann). // Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Tallinn, 2006
  • Sihitise vormihomonüümia – keeleuurija probleem, keeleõppija tugi. // Lähivertailuja 17. Jyväskylä, 2006
  • Keeleõppijate vältimisstrateegiatest eesti keele täis- ja osasihitise näitel. // Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Tallinn, 2007.

Kirjandus

muuda

Välislingid

muuda

Raili Pool Eesti Teadusinfosüsteemis  

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.