Rahvusvaheline suuruste süsteem

Rahvusvaheline suuruste süsteem (International System of Quantities, ISQ) on füüsikaliste suuruste süsteem, mis on aluseks rahvusvahelise mõõtühikute süsteemile (SI). See suuruste süsteem on avaldatud rahvusvaheliste standardite sarjas ISO/IEC 80000.[1]

PõhisuurusedRedigeeri

ISQ defineerib põhisuurustena seitse füüsikalist suurust: aeg, pikkus, mass, elektrivoolu tugevus, temperatuur, ainehulk ja valgustugevus. Kõik teised füüsikalised suurused tuletatakse põhisuurustest. Füüsikalised põhisuurused valitakse kokkuleppe kohaselt nii, et need ei avalduks teiste antud süsteemi kuuluvate suuruste kaudu.

Vastavalt ISQ standardile ISO 80000-1 tähistatakse põhisuuruseid ja teisi füüsikalisi suurusi kursiivkirjas (kaldkirjas) tähtedega.[2] Kokkuleppe kohaselt tähistatakse dimensioone püstkirjas suurtähtedega seriifideta kirjas ehk plokk-kirjas.[3] Igale dimensioonile vastab kindel mõõtühik. Mõõtühikute tähised on püstkirjas.

Põhisuurus Suuruse tähis Dimensiooni tähis SI ühik Ühiku tähis
pikkus     meeter m
mass     kilogramm kg
aeg     sekund s
elektrivoolu tugevus     amper A
temperatuur     kelvin K
ainehulk     mool mol
valgustugevus     kandela cd

Tuletatud suurusedRedigeeri

Tuletatud suurused on suuruste süsteemi kuuluvad füüsikalised suurused, mida määratletakse antud süsteemi põhisuuruste abil.

Tuletatud suuruse dimensiooni tähis koosneb põhisuuruste astendatud dimensioonide korrutisest vastavalt tuletatud suuruse definitsioonile. Tuletatud suuruse dimensiooni märgitakse kujul  , kus dimensioonide astendajad võivad olla positiivsed, negatiivsed või võrdsed nulliga. Dimensiooni sümboli võib kirjutamata jätta, kui tema astendaja on võrdne nulliga. Suurus dimensiooniga 1 (üks) on dimensioonita suurus (selle dimensiooni korral on kõikide põhisuuruste dimensioonide astendajad võrdsed nulliga).

Järgmises tabelis on loetletud mõned ISQ-s defineeritud füüsikalised suurused.

Tuletatud suurus Dimensiooni tähis
nurk  
ruuminurk  
sagedus  
jõud  
rõhk  
kiirus  
pindala  
ruumala  
kiirendus  

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. S. V. Gupta, Units of Measurement: Past, Present and Future. International System of Units, p. 16, Springer, 2009.
  2. ISO 80000-1:2009
  3. Seriifideta kirjatüübi kasutamise kohustus ei ole päriselt selge, kuna ISO 80000-1:2009 seda ei maini. Samas teises allikas BIPM JCGM 200:2012 märgitakse seriifideta kirjatüübi kasutamise vajadust.