Rahvusromantism

 See artikkel räägib rahvusromantismist üldiselt; rahvusromantismi kohta muusikas vaata artiklit Rahvusromantism (muusika)

Rahvusromantismiks (ka rahvusromantikaks) on nimetatud rahva ajaloost ja mütoloogiast eeskuju ja ainest ammutavat kirjandus-, kunsti- ja arhitektuurisuunda.

Rahvusromantism kitsamas tähenduses on 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses eriti Põhja- ja Ida-Euroopas levinud kunstistiil. Stiili esiletõus oli seotud rahvusliku eneseteadvuse tärkamisega. Rahvusromantism üritas vastanduda nii-öelda vanadele Euroopa rahvustele, otsides rahvaluulest, -kunstist ja -pärimustest ainest päris "oma" rahvusliku kunstistiili väljatöötamiseks. Rahvusromantism eesti ja soome kunstis on tihedalt seotud tollal populaarse ekspressionistliku stiiliga, eriti Soomes ka juugendstiiliga.

Eesti rahvusromantikuid muuda

Soome rahvusromantikuid muuda

Rahvusromantilisi nähtusi muuda

Vaata ka muuda